Det er firmaet Olaf Pettersen entreprenør som nå er i gang med å lage vei og framføre vann, strøm, kloakk og fiber til det nye boligområdet.

Ibarneset ligger nordvest på Sør-Herøy i det som kalles Sør-Færøyvågen. Det ligger sentrumsnært rundt 2 km fra kommunesenteret i Silvalen og bare 1,5 km fra skolen og Herøyhallen.

Området er på 44,6 dekar, noe som tilsvarer rundt 7 fotballbaner, inkludert areal i sjø. Det er regulert for 16 boligtomter. Tolv av tomtene er regulert som eneboliger mens fire av dem er tiltenkt tomannsboliger med alt på et plan.

Endelig i gang
Kent Roger Sandvær i det private selskapet «Iberneset eiendomsutvikling» sier han er glad for at arbeidet i boligfeltet endelig har kommet i gang. Med seg i selskapet har han sin far Inge Sandvær og Kenneth Karlsen.

- Jeg startet med dette prosjektet i januar 2013 og nå er det gått over to år og jeg må innrømme at jeg synes det har tatt lang tid å komme i gang. Selv om papirarbeidet har tatt lang tid har jeg blitt fortalt av andre som har vært i samme situasjon at dette ikke er uvanlig. Noen har til og med sagt at de synes det har gått fort, sier Sandvær.

Mange henvendelser
-
Jeg har fått mange henvendelser fra folk som er interessert i tomt i det nye boligfeltet, men jeg har bevisst ventet med å inngå avtaler før arbeidet er kommet i gang. Det er jo vanskelig å inngå avtaler når man ikke vet hverken pris eller når det blir klart, sier Kent Roger.

Sandvær opplyser at de har hatt kontakt med en samarbeidspartner som driver med boligbygging som de vil inngå en avtale med. Denne samarbeidsparten vil utarbeide et prospekt for området.

- Jeg vil ikke gå ut med enda hvem dette er, men vil presentere dette når alt er klart. Prospektet vil bli klart om ikke altfor lenge og da vil det nok bli enklere å selge tomter, sier Kent Roger.

Ferdig med grunnarbeidet i sommer
-
Jeg har blitt forespeilet fra entreprenøren at arbeidet med veien, vann og kloakk vil være ferdig i løpet av 2-3 måneder. Det vil også bli lagt til rette for fibertilknytning til alle enhetene. Det har lenge vært etterlyst boligtomter på Sør-Herøy, men når grunnarbeidet er ferdig vil det bli 16 tilgjengelige boligtomter, sier Sandvær.

Tilgang til naust og flytebrygge
Mange av de som bygger på Herøy ønsker nok å bygge nært sjøen med tilgang til båt og naust. På disse boligtomtene er dette regulert inn. For de fem ytterste tomtene, ute på neset, er det tegnet inn eget naust og flytebrygge til hver tomt mens det for de andre blir samlet i et område.

Hele prosjektet startet med at Kent Roger ønsket å få seg en sjøtomt på Ibarneset. Dette fikk han ikke anledning til og dermed startet hele prosessen med å få området regulert.