Fungerer på Filippinene – ikke i Herøy

5_trygve_gjengaar
Trygve Gjengaar får rabatt på NAF-kortet de fleste steder når han kjøper bensin, også på Filippinene. Men ikke i Herøy. – Dette gjør at det lønner seg å dra til Sandnessjøen kun for å handle bensin, sier Gjengaar.
Det har vært mye snakk om å stanse handelslekkasjen og kanskje har man til en viss grad klart det.
 
Bytur lønner seg
Men når det kommer til bensin og diesel er faktisk situasjonen slik at det kan lønne seg å sette seg på ferja til Sandnessjøen kun for å fylle opp tanken på bilen.
 
Det skyldes dels at prisene på bensin i Herøy kan ligger et par kroner over prisene i Sandnessjøen.
 
Ikke oppkoblet
I tillegg får man ikke anledning til å benytte seg av rabattordninger, slik som rabattkortet som Trygve Gjengaar bruker med stort hell når han oppholder seg på Filippinene, konas hjemland.
 
Hos forretningen Sigurd Dahl på Nord-Herøy får vi til svar at dette skyldes at det oljeselskapet de tidligere var koblet opp mot, har lagt om systemet.
 
- Det ble gjort for et par år siden. Og vi er så små i denne sammenhengen at slike omlegginger skjer uten at vi blir spurt.
 
Fungerer ikke
Vi må nemlig være oppkoblet mot et oljeselskap - Statoil eller Shell - for at rabattkort skal fungere, svarer Tor Dahl.
 
Hos Coop Prix får vi omtrent det samme svaret.
 
- Det er Coop Helgeland som driver bensinsalget hos oss. Vi selger bensin uten fortjeneste og kommer antakelig ikke til å fortsette med å bensinsalg, svarer bestyrer Edel Martinsen og legger til:
 
For små
- Vi er for små til at de store oljeselskapene skal ha interesse av oss, sier Martinsen.
 
Ordfører Arnt Frode Jensen tok for fire år siden de høye bensinprisene i Herøy opp med Shell og Esso, de to selskapene som har vært på banen i Herøy.
 
- Jeg har påpekt dette overfor selskapene og at dette kan føre til handelslekkasje. Dette burde kanskje vært en sak for næringsforeningen i Herøy, svarer ordfører Jensen.
 
5_trygve_gjengaar
Null rabatt med NAF sitt rabattkort, sier Trygve Gjengaar.

Annonser