Herøy demensteam – en ressursgruppe

side_20-21_demensteamet
Demensteamet i Herøy består av Rigmor Knutsen (leder), Rita Larsen og Turid Jensen. Demensteamet er en ressursgruppe med tilbud til de som har en demenssykdom eller er familie eller pårørende til en person med demens.

Herøy demensteam arrangerte 20. april informasjonsmøte for pårørende, naboer og bekjente av personer med demens.
 
Og møtet ble meget godt besøkt.
 
(Se reportasje fra møtet i Herøyfjerdingens magasinutgave mai 2010)
 
Hvem kan henvende seg til teamet:
- Personer med mistanke om begynnende hukommelsessvikt og personlighetsforandringer
- Pårørende, naboer og venner
- Leger, hjemmetjenesten eller andre
 
Kommunen har et demensteam for å komme tidlig i kontakt med pasient og pårørende, hjelpe til med å sette inn tiltak i hjemmet – slik at den demente opplever trygghet heime og får en meningsfylt tilværelse.
 
Tilrettelagt bo-form 
Demensteamet kan også sette inn tiltak for å hindre at pårørende blir utbrent og veilede pårørende og annet helsepersonell.
 
Demensteamet kunne på informasjonsmøtet også fortelle at benevnelsen ”Skjermet avdeling” nå heter ”Tilrettelagt boform”. De har også diskutert å gi boformen et eget navn, á la Tjærahågen, men så langt ikke kommet på noe godt forslag.
 
Telefoner:
Rigmor Knutsen 750 68 035
Rita Larsen 750 68 037
Turid Jensen 90 52 86 70
Lege 750 68 050
side_20-21_demensteamet
Demensteamet i Herøy består av Turid Jensen (fra venstre), Rita Larsen og Rigmor Knutsen.

Annonser