Fikk 585.000 fra fylkesmannen til ”Prosjekt Økt Bosetting”

roy_skogsholm_04
Herøy kommune har fått 585.000 kroner i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland til prosjektet ”Økt bosetting”. Det betyr at rådmann Roy Skogsholm snarest vil lyse ut en stilling som kun skal drive fram prosjektet.

Det er tilbakeholdte skjønnsmidler til prosjekter og til drifts- og investeringsformål som ikke ble behandlet ved første tildeling som nå er fordelt.
 
Fylkesmannen har med dette fordelt totalt kr. 18 362 000.
  
- Veldig bra
Hos rådmann Roy Skogsholm blir skjønnmidlene mottatt med glede.
 
- Dette er veldig bra og betyr at vi går videre med det prosjektet vi satser tungt på, nemlig ”Økt bosetting”:
 
Vi vil omgående lyse ut en stilling hvor vedkommende ene og alene skal jobbe med dette for øyet.
 
Stillingen skal gå over to år, men vi vil lyse den ut for et år av gangen, opplyser rådmann Roy Skogsholm.
 
 Les mer om "Prosjekt Økt Bosetting" under "Relaterte nyheter" nederst på siden.
 
 
Det gjenstår da kr. 17 860 000 til fordeling våren 2010. Søknadsfrist for disse midlene er 1. mars 2010.
 
 
 
Ingen av våre nærmeste nabo-kommuner fikk skjønnmidler i denne runden.
roy_skogsholm_04
Rådmann Roy Skogsholm.

Annonser