Ordfører Arnt Frode Jensen har stor tro på at ”Elias” skal bli herøyfjerding.

Kommunen ser for seg enorme muligheter ved å få til et Eliasland i Herøy, og da i sammenheng med et reiselivsanlegg.  Herøy formannskap har vedtatt å bevilge 45.000 kroner til gjennomføringen av forstudien”.  Det er Herøy kommune som både er oppdragsgiver, prosjektansvarlig og prosjekteier, mens Bedriftskompetanse AS i Bodø ved Viggo Hagan skal være prosjektleder.

 

”Elias” og reiseliv

- Vi ønsker å samordne ”Prosjekt Elias i Herøy” og prosjektet med et reiselivsanlegg. Skal vi få folk ut hit, må disse tilbys både opplevelser og overnatting. I området vårt finner vi ikke noe anlegg som er rettet mot barn. Samtidig går konseptet med Elias like godt hjem hos voksne som hos barn. Prosjektene vil utfylle hverandre og har framtiden for seg, sier ordfører Arnt Frode Jensen. Men han legger til at det vil ta tid og utvikle prosjektene. Det skal heller ikke være kommunen som skal drive et eventuelt ”Eliasland”.

Konseptet som det hele bygger på er idéen til Alf Knutsen som ble unnfanget for sju-åtte år siden. Da var det tanken å skape en nordnorsk variant av Thomas-toget. Som de fleste kjenner har idéen blitt til TV-serie, bøker, leker, fiskemat og ulike slags ting som vannflasker og fat.

Suksess i mange land

TV-serien  er solgt til mange land og har for lengst blitt en suksess. På nettet finner du Eliasklubben med ulike aktiviteter og målet er å lære barn fornuftig sjøvett.

Mulighetene for å utvikle ”Eliaskonseptet” videre er nærmest uendelige og produksjonsselskapet Filmkameratene AS planlegger å produsere 26 nye episoder etter at de første 26 er vist på TV2.

- Slik det ser ut i dag blir det laget nye 26 episoder med Elias, sier Alf Knutsen som karakteriserer populariteten til ”Elias” som et eventyr.

- Jeg hadde ikke drømt om at det skulle bli så stort og det vokser hele tiden. Stadig flere land vil ha ”Elias”, forteller Knutsen entusiastisk. I februar kommer en helaftens film om ”Elias”. Alf Knutsen har også et mål om å utvikle en helaftens forestilling.

Under Herøydagen i slutten av juni kunne vi oppleve en halv time langt Elias-show med to skuespillere som spilte Elias, Tråle, Kruse og Storeblink. Under Herøydagene i 2005 var redningsselskapet og Alf Knutsen på plass med to miniutgaver av ”Elias” som ungene fikk sine turer i.

Mange idéer

I styringsgruppen for prosjektet med å få etablert et ”Elias-land” i Herøy sitter ordfører Arnt Frode Jensen som leder og prosjektansvarlig, HALD-direktør Tor Henning Jørgensen, Knut Prestø fra Herøy kommune, prosjektleder Viggo Hagan fra Bedriftskompetanse AS, Bjørn Helge Hansen fra Helgeland Regionråd, Sigrid Haarberg fra Helgeland Reiseliv, Redningsselskapet og Alf Knutsen.

Målgruppen for prosjektet er barn fra tre til åtte år. Blant ideene som er kastet fram er muligheten for å få bygget en Elias i full størrelse som kan ta med ungene på sjøen. Her ligger det enorme muligheter for hva som kan skje av eventyr. Andre forslag er forestillinger og teater og mulighetene for å ”utnytte” Petter Dass bedre i turistsammenheng. For å nevne noe. Danielholmen blir ansett som et aktuelt lokaliseringssted.

Ferdige til høsten

Til å jobbe med reiselivsprosjektet er det satt ned en ressursgruppe som består av Knut Prestø, Harry Nilsen, Roy Nilsen og Anne-Lise Gjengaar. Ordfører Arnt Frode Jensen regner med at forstudiene til både prosjektet med ”Elias til Herøy” og prosjektet med reiselivsanlegg vil være ferdig til høsten. Forstudiene skal ta stilling til om kommunen skal gå videre med disse prosjektene. Det er det overveiende sannsynlig vil skje. Og:

- Da blir det å kjøre forprosjekt, men jeg tror at det i høsten vil komme forslag til lokalisering av både reiselivsanlegg og ”Eliasland”. Forstudiene er finansiert av Herøy kommune og HALD. Når det blir større summer vil vi involvere Nordland Fylkeskommune, sier ordfører Jensen.