Ordfører Arnt Frode Jensen har foreslått dette overfor HALD-direktør Tor Henning Jørgensen. Sistnevnte har satt i gang en prosess som kan føre til at konseptet kan markedsføres allerede etter jul 2006. Så langt er det Alstahaug som i størst grad har maktet å bruke Petter Dass til å trekke turister. Dette til tross for at dikterpresten er født i Herøy. Nå kommer det nye storslagne Petter Dass-museet på Alstahaug som markedsfører Petter Dass sitt virke i kommunen. Ordfører Arnt Frode Jensen har lansert tanker om hvordan Herøy, og også Dønna, kan få ”sin del” av Petter Dass. - Herøy er alt for defensiv i forhold til å bruke Petter Dass i turistøyemed og overlater til Alstahaug å bruke Petter Dass-navnet for hva det er verd. Husk at Petter Dass også er et stort navn i utlandet og for turistnæringa ligger det unike muligheter i dette, mener ordfører Arnt Frode Jensen. Tidligere i vinter tok Jensen dette opp med HALD-direktør Tor Henning Jørgensen, som siden har utviklet dette til et prosjekt. Inviterer bedrifter - Vi bør ha som mål å kunne markedsføre ”Petter Dass-veien” eller ”Petter Dass-leden” foran turistsesongen 2006. Jeg har hatt møter med ledelsen i både Alstahaug, Dønna og Herøy som alle er med på løpet. Planen framover er å invitere bedrifter og organisasjoner til å være med og forme et produkt. Vi må bruke Petter Dass-navnet for hva det er verdt, sier Tor Henning Jørgensen til Herøyfjerdingen. Men før vi kan markedsføre produktet må vi ha klart en del forutsetninger, som blant annet at kirkene langs ”Petter Dass-veien” er åpne når de skal, at vi har guider som kan sine saker om Petter Dass og at andre severdigheter er klare, sier Jørgensen videre. Kompetanseheving Og ”andre severdigheter” er ikke minst Alstahaug-tunet, bygdesamlinga i Herøy og Petter Dass sitt fødested på Nord-Herøy, Dønnesgården, Dønnesfjellet og kanskje også Nordvika gamle handelssted. - Til dette produktet må vi også knytte serverings- og overnattingssteder og de bedrifter og organisasjoner som blir tatt inn i dette prosjektet må kunne levere noe av god kvalitet. Kanskje blir den viktigste biten i dette nettopp kompetansehevingen som må komme, sier Jørgensen. Han legger til at de første møtene med interesserte bedrifter skulle avholdes rundt påsketider i år. - Det er viktig at dette ikke er noe som bedriftene blir pålagt, men noe de må eie og skal tjene penger på, avslutter Jørgensen som selvsagt også har diskutert dette med turistkontoret i Sandnessjøen og fått full støtte for prosjektet.