På gjenbrukssatsjonen kan du levere grovavfall fra garasjerydding og oppussing.

Husk at alle husholdninger kan levere alt av farlig avfall gratis.

Besøk oss også på våre hjemmesider www.shmil.no