Bygging av broer i skogen

Bygging av bruer på turløype ved skolen_6

Flinke elever ved Herøy skole har i høst arbeidet med å skifte ut de gamle broene på den flotte turløypa ved skolen.

I skogen ved skolen er det en flott liten turløype. Løypa er gruslagt og har rundt 10 små bruer over bekker i skogen. Disse broene har stått i mange år, og begynte etter hvert å bli litt slitne.

Elevene som har arbeidslivsfag i 9. klasse har derfor arbeidet med å bytte ut de gamle broene, slik at løypa fortsatt skal være flott i mange nye år. De nye broene er bygd etter samme lest som de gamle, og arbeidet er nå ferdig.

Elevene har i tillegg til å bygge nye broer, revet de gamle bruene, ryddet opp rundt i løypa og trillet grus for å gjøre overgangen mellom broene og stien så fin som mulig. Nå framstår løypa riktig så fin. All honnør til flinke elever, som har stått på uansett vær.

Tekst og bilder: Stian Prestø

Bygging av bruer på turløype ved skolen_3
Bygging av bruer på turløype ved skolen_4

  1 / 6 
 
Bygging av broer på turløype ved skolen 
Bygging av broer på turløype ved skolen
 


Annonser