Steinmassen som sprenges ut skal nemlig brukes til å bygge gang- og sykkelveien fra Herøysundbrua til Flostad. Dermed er det samme entreprenører som både sprenger ved sentralskolen og bygger gang- og sykkelvei. 

Kunstgressbane

Hvem som skal få oppdraget med å utvide grusbanen og gjøre denne om til kunstgressbane er ennå ikke bestemt. Dette er ikke sendt ut på anbud. Plan- og Utviklingssjef Roy Nilsen opplyser at vel 70 prosent av utgiftene til grunnarbeid ligger i det arbeidet som nå skjer, og at de som i dag sprenger er med i konkurransen om det videre oppdraget.

Kunstgressbanen er beregnet å koste 5,6 millioner kroner, og finansieres blant annet ved 1,8 millioner kroner i spillemidler, omdisponering av lånemidler til hallen, låneopptak og dugnad. Herøy IL skal bidra med 500.000 kroner og vel 1,6 millioner kroner i lån. Banen blir 100 X 60 meter.

- Vi har spart store summer på å forhandle om innkjøp av banedekke sammen med Nesna og Dønna kommuner, sier Nilssen.

Ikke før neste år

Mens fotballfolket nå gnir seg i hendene av glede over at arbeidet med å bygge kunstgressbane er kommet i gang, kan Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen i Herøy kommune helle litt malurt i begeret.

- Selve kunstgressdekket vil ikke bli lagt før til neste år. Mye arbeid med skolens uteområde vil måtte foregå til langt ut på høsten. På vår bane er det et omfattende grunnarbeid som må gjøres og av den grunn bør banen ligge i ro en vinter. Dessuten kan det bli senhøstes før grunnarbeidet er ferdig, og da kan det være for kaldt til å lime dekket, konstaterer han.

Dermed sier han også at det er det øvrige uteområdet ved sentralskolen som akkurat nå har hovedprioritet, og ikke kunstgressbanen. Samtidig som fjellmassen sprenges bort, blir også akebakken ved barnetrinnet ødelagt. Men i kommunens planer for uteområdet ligger det bygging av ny akebakke og lekeområde på andre siden av skolen.

Omfattende utbygging

Kommunestyret gjorde først 19. april endelig vedtak om igangsetting av dette arbeidet, som omfatter:

- plassering og utforming av nytt lekeområdet vest for barnetrinnet

- oppsetting av fangnett som skal sikres slik at det ikke representerer en fare for barn

- plassering og utforming av ball-løkke og grøntanlegg ved barnetrinnet.

Området bygges ut i tre byggetrinn etter følgende oppdeling:

- Del 1: Gang- og sykkelvei, lekeområder ved barnetrinnet, kunstgressbane, parkeringsplass og bussoppstilling. Lekeområder prioriteres.

- Del 2: Bygging av lager, rømningsveier og eventuell økning av toalettkapasiteten ved Herøyhallen, samt ferdigstillelse av uteområdet ved sentralskolen.

- Del 3: Sceneinngang til aula og utvidelse av inngangsparti Herøyhallen vurderes i forbindelse med planlegging av annet arbeid ed sentralskolens ungdomstrinn.

70 millioner

Sammen med bygging av gang- og sykkelsvei, vannverket 8. byggetrinn, Herøy sentralskole ungdomstrinnet og den pågående utbyggingen av alders- og sykehjemmet har Herøy kommune for øyeblikket pågående arbeid for drøye 70 millioner kroner – og det skjer i tillegg midt i sommerferien.