Inter Nett AS er eiendomsselskapet som står bak investeringen mens det er selskapet Inter Notservice AS som skal stå for driften av det nye notbøteriet. Det er Jan Erik Jakobsen som står som daglig leder og eier av begge selskapene. 

Jakobsen forteller at det legges opp til at det nye notbøteriet skal ha moderne og miljøvennlig drift.

- Det skal ikke være utslipp av noe slag, men vi skal gjenbruke vaskevann og annet som brukes i produksjonen, sier Jan Erik Jakobsen.

- Jeg synes det er fint å få etablert et lokalt notbøteri med lokalt eierskap. Vi har jo en relativt stor havbruksnæring i kommunen, og da er det jo hyggelig at pengene havner i kommunen. Vi har fra før både brønnbåter og servicebåter og nå får vi også dette på plass. Det er gjort avtale med alle oppdretterne og vi har derfor allerede sikret oss arbeid hele neste år, sier Jakobsen.

Jakobsen forteller at det på grunn av pandemien har vært en del forsinkelser med leveranse på en del utstyr, men at planen er at bygget skal tas i bruk i mars neste år. Det er firmaet Systemhall fra Mosjøen som setter opp selve stålhallen mens det er de lokale firmaene Svingmar og Olaf Pettersen entreprenør som tar seg av henholdsvis innredning og utvendig grunnarbeid.

- Jeg er opptatt av at vi kan benyttes lokale firma til arbeidet så langt det lar seg gjøre, sier Jakobsen.

Selve produksjonshallen er på rundt 70 x 30 meter med et samlet areal på rundt 2300 m2. I tillegg er det også flere utbygg som blant annet skal inneholde et administrasjonsbygg over tre plan. I 2. etasje skal det være hybler som skal benyttes til ansatte i et eksternt firma som skal etablere seg i bygget. Det kan nevnes at utbyggene alene har samme areal som lokalene til Seløy sjøfarm på Svennholmen. De som er kjent i området skjønner derfor at det er store dimensjoner det er snakk om.

Totalinvestering på over 100 millioner kroner
- Vi skal holde på med alt som gjøres på et notbøteri. Vi vil derfor få på plass vaskere, impregnering, service på nøter og lage nye nøter. Totalprisen for hele anlegget ligger på over 100 millioner kroner. Årsaken til at vi har mulighet til å gjøre dette er at det har gått godt i laksenæringen.

- Vi har ansatt 20 personer, men vi regner med at vi må ansette flere etter hvert. Vi må bare komme i gang først og så får vi se hvordan det blir, avslutter Jakobsen.