Bygger ny pakkeavdeling og starter filétproduksjon

kjell_stokbakken_01
Marine Harvest skal i løpet av de nærmeste månedene investere 60 millioner kroner i et nytt bygg som skal romme ny pakkeavdeling og gi plass for filétproduksjon. Fra begynnelsen av mai er det full rulle med rundt 20 nye arbeidsplasser.
I løpet av mars vil et helt nytt bygg på innpå 800 kvadratmeter på nedsiden av dagens administrasjonsbygg reise seg. Her blir det ny pakkeavdeling og filétfabrikk.
 
Det er Einmo AS fra Leirfjord som skal ha ansvaret for å reise bygget.
 
Manuell løsning
Og her skal det atter bli filétproduksjon. For noen år tilbake var det filétfabrikk med innpå 100 arbeidere på Hestøya. Når Marine Harvest nå gjenopptar denne produksjonen kan noe av de gamle utstyret brukes.
 
- Vi legger opp til en manuell løsning og dette eldre utstyret krever flere ansatte enn nyere utstyr. Men vi gjør det fordi vi ønsker å komme i gang fort.
 
Stans 1. april
Vi legger opp til rundt 20 arbeidere på skiftet, men vi vil se på om det er mulig å overføre noen ansatte fra slakteriet på grunn av nytt utstyr her, forteller fabrikksjef Kjell Stokbakken til Herøyfjerdingen.
 
I løpet av mars måned skal altså bygget føres opp. Fra 1. april blir det stans i slakteproduksjonen og de aller fleste ansatte blir permitterte, opplyser Stokbakken.
 
- Vi vil ha noen i gang med vedlikehold og noen på prosjekt-arbeid vi er i gang med. Men 3. mai skal vi være i gang igjen og da er første prioritet å få slakteriet opp å gå.
 
Oppstart i mai
Deretter skal vi komme i gang med filétproduksjonen rundt en uke ut i mai måned.
 
Vi vil starte litt forsiktig med å produsere om lag 1000 tonn i måneden fram til årsskiftet. Det ligger imidlertid an til en økning i volumet på filétsiden i 2011/2012, sier Stokbakken videre.
 
Islandske arbeidere
Rundt 20 nye ansatte vil Kjell Stokbakken trenge til filétfabrikken. Marine Harvest har annonsert både lokalt og i Bodø- og Trøndelagsområdet. I tillegg til Island.
 
- Vi håper jo å kunne ansatte mange fra nærområdet. Vi har hatt kjemperespons på annonseringen.
 
Dersom det viser seg å finnes gode kandidater på Island, så planlegger vi å reise dit for å intervjue folk vi kan ansatte, avslutter Kjell Stokbakken til Herøyfjerdingen.
 
Si din mening om saken
på Herøyfjerdingens facebook-side: http://www.facebook.com/ og søk på Herøyfjerdingen.
Gå til diskusjoner og si din mening.
kjell_stokbakken_01
Kjell Stokbakken under gårsdagens orientering med lærerne ved Herøy sentralskole.
marine_harvestkasse

Annonser