Bygger hotell for kyrne

side_1_nyfjoes
Når Torgeir Lenning i månedskiftet mai/juni tar i bruk sitt nye fjøs er det også av hensyn til dyrene. – Dyra fortjener noe bedre enn dagens fjøs, og dette blir å betrakte som et ”ku-hotell”, smiler Lenning.
Det blir det første fjøset i Herøy hvor kyrne får gå fritt og hvor de blir melket av en robot og da er det framtida Torgeir Lenning tenker på.

- Fra 2024 skal alle dyra i fjøset gå fritt og da er det like greit å tenke framover når vi likevel må bygge større. Det vil ikke være mulig å drifte i gammelfjøset med den økte kvoten jeg nå har – det vil si 260.000 liter melk.

Det vil ikke være plass til nok antall kyr i gammelfjøset til en slik kvote, sier han mens han skuer utover det foreløpig tomme fjøset på 900 kvadratmeter. 51 melkekubåser er planlagt og 10 binger for ungdyr med plass til seks-sju dyr i hver.

Seks millioner Seks millioner kroner har han investert i anlegget som vil gjøre bonden om til en vaktmester som må innom fjøset tre-fire ganger om dagen. Han har fått 20 prosent tilskudd fra Innovasjon Norge, det vil si 1,18 millioner kroner, mens resten er lånt i Helgeland Sparebank.

Egenkapitalen er innsatsen han og familien, i tillegg til gode venner, har gjort i første rekke i forbindelse med støping.

- Jeg medgir at dette er en driftig satsing. Vi setter alt vi eier inn på dette. En konkurs betyr nedenom og hjem for oss, sier Torgeir som selvsagt ikke tror på en slik utgang.

- Jeg har fått utarbeidet en driftsplan fra Tine Meierier, og dette er kanskje en av årsakene til at vi tør å gjøre dette. Men vi har bestemt oss for å satse og syns de er viktig at man gjør det, sier Torgeir Lenning til Herøyfjerdingen. Torgeir har drevet gården i 10 år etter at faren Helge la inn årene.

Madrasser til kyrne Og det blir et ultramoderne fjøs (hotell) kyrne får flytte inn i til sommeren. Det moderne systemet ta seg av både rengjøring, fóring og melking. Her skal kyrne gå fritt og blir så styrt til melkeroboten. Når de må drikke eller spise blir de sluset til melkeroboten.

- For dyrene blir dette som å komme på hotell. De får 35 millimeter tykke madrasser i skumgummi å ligge på, forteller Lenning.

I gulvet er det en renne hvor det vil komme en skrape som en gang hver dag går runden i hele fjøset, automatisk.

Mer fritid Jo, kyrne får det flott. Men Torgeir Lenning har selvsagt også andre grunner til denne investeringen.

Gammelfjøset er veldig gammelt og tungdrevet. Hvis det skal være noe etter oss som er voksne i dag, må det komme noe som er mer moderne.

Dessuten har jeg så og si aldri fritid, for det er vanskelig å få avløser til et gammelt fjøs. En moderne fjøs med en melkerobot er mer attraktiv. Man blir ikke låst til fjøset på samme måte, avslutter Torgeir Lenning.

Ved Storvatnet på Nord-Herøy er grunnarbeidene gjort for enda et stort og moderne fjøs, denne gang en samdriftsenhet med Kornelius Dahl, Olaf Paulsen, Bård Grønbech, Marina Brænden og Jon og Tor Brænden.
side_1_nyfjoes
Torgeir Lenning tar i bruk det nye fjøset i månedskiftet mai/juni.
side_10_fjoes_hovedbilde
Det nye fjøset måler 900 kvadratmeter. Her er Lenning sammen med sønnen Elias og avløser Marius Stonys.
side_10_fjoes_nede
Det nye fjøset ligger like ved det gamle fjøset på Lenning.

Annonser