Bunadsgeriljaen

Bilde på Helgelandsbrua 22.mai, som ble overlevert Bent Høye under ordførernes besøk 27.mai

Trine B. Heggheim som er kontaktperson for Bunadsgeriljaen i Herøy har sendt oss følgende oppdatering.

Som lokal kontaktperson for Bunadsgeriljaen, vil jeg prøve å gi en oppsummering og oppdatering på hva som har skjedd og skjer i Bunadsgerilja-regi på ytre Helgeland – og hva vi faktisk er en del av! Det som begynte 1.april med at kunstner Anja Cecilie Solvik demonstrerte i bunad utenfor den nedleggingstruede fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus, har på to måneder blitt en enorm folkebevegelse med nesten 90.000 medlemmer i skrivende stund. Fra en forsiktig lokal start på Nordmøre har bevegelsen formelig eksplodert, og siste nummer av Tidsskrift for jordmødre har Anja i bunad på forsiden foran Stortinget, med teksten “Bunadsgeriljaen i bresjen for et kvinneopprør”. Helgeland kom raskt inn i geriljaen siden vi sto midt i de samme utfordringene som Kristiansund. Line Rønning Føsker i Sandnessjøen tok på kort varsel initiativ til et geriljaoppmøte ved Ssjøen sykehus 25.april, fordi NRK skulle komme og lage en reportasje om sykehussaken. NRK kom likevel ikke, men der man hadde forventet i beste fall 20-30 bunadskledde damer, kom et par hundre – og både kvinner og menn. Nina Haraldsø, som siden har blitt fast “geriljafotograf”, tok da det ikoniske bildet på helikopterplassen ved sykehuset; et bilde som ble publisert både på NRK TV, i lokalavisene og i VG. Etter dette rullet snøballen i rasende fart, og på grunn av aktiviteten og alle bildene fra både Nordmøre og Helgeland, fattet rikspolitikerne interesse for saken. Som vi vet har det vært debatter i Stortinget, diverse politikere har uttalt seg, og noen har til og med kommet på besøk til oss. Det noen kanskje dro på smilebåndet av i starten har blitt en sprengkraft og en stor påvirkningsfaktor i arbeidet for å hindre sentralisering og nedlegging av lokalsykehus og fødeavdelinger. NOK ER NOK  - skal man kunne bo og trives i distriktene må man ha et trygt og nært sykehus- og fødetilbud, og Bunadsgeriljaen mener at nedleggingsiveren nå må stoppe. For ytre Helgelands del dreier det seg i tillegg om vår framtidige eksistens: Hvis vi skal miste både sykehuset og utdanningen på Nesna, pluss alle de andre funksjonene man truer med å ta fra oss, er det virkelig krise! Mange er derfor medlem av facebookgruppene for både Bunadsgeriljaen, sykehuset og Nesna, og så jobber man kanskje litt ekstra med den saken man føler er nærmest for en selv. Alle kan gjøre noe – bare det å være medlem av en gruppe er et viktig signal til myndighetene!

Mange av dere som leser dette er sikkert medlemmer av Bunadsgeriljaen og oppdatert, men likevel – en liten oppsummering:

Etter aksjonen 25.april deltok over 1000 mennesker i “tidenes” 1.mai-tog i Sandnessjøen; mange fra Herøy og Dønna – de fleste i bunad gikk under parolen “Bevar Sandnessjøen sykehus”, med “Nok er nok!”-plakater. Deretter kom 6.mai og statsminister Erna Solbergs besøk ved sykehuset, der hele 1500 engasjerte mennesker møtte opp – flere hundre i bunad, og med dukker som symbol på de over 300 barna som ble født ved fødeavdelingen i 2018. Anja Cecilie Solvik kom og var med for å støtte oss, og gjorde et sterkt inntrykk. Erna Solberg var imponert over oppmøtet og over at vi “oppførte oss så bra”. Hun sa også mye pent om sykehuset og det hun fikk se og høre inne, men kom selvsagt ikke med noen konkrete løfter eller føringer. Helgelandssykehusets styre var også med henne på orienteringen, og vi begynte for alvor å skjønne slagkraften i geriljaen. Både NRK, TV2, riksavisene og lokalavisene (unntatt Rana Blad...) var til stede, og det ble stor mediadekning av saken.

Etter dette ble det behov for å opprette en lokal arbeidsgruppe for geriljaen i HALD, og undertegnede ble bedt om å være kontaktperson for Herøy og takket ja. Tilsvarende på Dønna ble May-Britt Løken Solfjeld.

13.mai var det nye aksjoner: Om formiddagen besøkte SP-leder Trygve Slagsvold Vedum sykehuset. Han møtte tidligere opp i Stortingets spørretime i bunad for å vise sin støtte til geriljaens sak, og ble selvsagt mottatt positivt i Sandnessjøen, med allsang og rundt 100 bunadskledde. Om ettermiddagen samme dag arrangerte May-Britt og Trine en oppstart-samling for Herøy og Dønna Bunadsgerilja. Ved fallosen på Glein ble det mellom to haglbyger holdt appell og avsunget to sanger, og nesten 100 bunadskledde øyværinger møtte opp. Fantastisk!

17.mai var det NRK-overføring fra feiringen på Dønna, og da gikk Bunadsgeriljaen i toget under nylaget geriljabanner. Også i Sandnessjøen deltok Bunadsgeriljaen, i borgertoget.

22.mai tok Nina Haraldsø bilde av 150 geriljadamer i kveldssol på Helgelandsbrua. Det var så sent på kvelden at det ikke var så lett for øyværingene å delta, men undertegnede var med – og det var en stor opplevelse! Bru-bildet ble overlevert helseminister Bent Høye, da noen av ordførerne i området som kjent avla ham besøk sist mandag.

Bunadsgeriljaen har på kort tid nådd enda lenger ut enn man kunne forutse: Det er nedleggingstruede fødeavdelinger flere steder i landet, og flere og flere øyner nå en mulighet til å påvirke helsepolitikken i landet på denne måten. De som er rammet av nedlagte fødeavdelinger fra før av, støtter også saken. Og til med i de store byene, der det er kort vei og store fødeavdelinger, strømmer folk til geriljaen. Det er nemlig ikke bare fryd og gammen der heller: For få sengeplasser, underbemanning, utslitte jordmødre, kvinner i fødsel som fraktes mellom sykehusene for å finne en ledig plass, og kvinner som etter fødsel må ligge på korridoren. Her på Helgeland kjemper vi for å beholde Norges beste fødeavdeling og å hindre at noen må reise 4-5 timer for å komme til en fødeavdeling. Det som samler oss er at vi kjemper for trygghet og verdighet for alle kvinner som skal føde, og det har egentlig blitt til en sak om hele helsepolitikken i landet vårt! Sentralisering, eller nærhet for flest mulig??

Bunadsgeriljaen publiserer bilder (som har stor påvirkningskraft!), faglige innlegg, fødselshistorier, artikler og referater fra politiske møter og styremøter. Det arrangeres ymse aksjoner lokalt og nasjonalt (bl.a. stormønstringen foran Stortinget 14.mai, der Helgeland var representert med to 20-åringer som studerer i Oslo). Hele tiden prøver man å være saklig og redelig og demonstrere på en fredelig måte. Dessverre er det noen som ikke har forstått dette – i Rana har det spredd seg et fiendebilde av geriljaen på Helgeland, der det hevdes at agendaen til geriljaen er nedlegging av Rana sykehus. Dette har aldri vært tilfelle – geriljaen jobber jo mot nedlegging og FOR alle fødeavdelinger. Line Rønning Føsker lot seg nylig intervjue av Rana Blad for å prøve å forklare hva vi egentlig jobber med.

Hvis noen lurer på hva Herøy og Dønna Bunadsgerilja skal finne på, er svaret at det neppe skal skje så mye her ute i øyan. Det viktigste er at de som sympatiserer med saken følger med på hva som skjer i området vårt, og deltar i aksjoner og på møter der de har mulighet. May-Britt og jeg vil dele innlegg på Facebook når noe skal skje. Det er ikke uten betydning at man møter opp og bidrar til at antallet deltakere i aksjoner og på bilder blir stort!  Hva som til syvende og sist kommer ut av alt dette aner ingen, men det er spennende å se hvor stor sprengkraft som ligger i denne folkebevegelsen!

Onsdag 5.juni kl 19 arrangeres et folkemøte i Sandnessjøen (auditoriet på vid.g. skole) i regi av Alstahaug Arbeiderparti, med tema “Helgelandssykehuset 2025”. Bunadsgeriljaen m.fl. lokale skal ha innlegg, og Knut Ivar Egset (Fagforbundet) skal innlede om erfaringer fra sykehusprosessen på Nordmøre. Lørdag 15.juni arrangeres Alstahaug Maraton, og her skal noen fra Bunadsgeriljaen delta. Åpent for påmelding for alle!! I tillegg har VG ute etterlysning av fødselshistorier fra Helgeland og Nordmøre, hvor reiseavstand har spilt en rolle. Her man kan henvende seg direkte til VG – se Bunadsgeriljaens facebookside.

For Herøy og Dønna planlegger vi et mulig fotostunt på Åkviksundbrua rundt 20-årsjubileet for brua, som visstnok er 19.juni. Vi håper vi får det til, og er sikker på at folk stiller opp i stort antall! Andre ideer og innspill mottas med takk, det er bare å ta kontakt med oss personlig!

For Bunadsgeriljaen: Trine B Heggheim

 

Bunadsgeriljadamer som møtte Erna Solberg 6.mai, sammen med over 1000 andre.
Bunadsgeriljadamer som møtte Erna Solberg 6.mai, sammen med over 1000 andre. (Foto: Nina Haraldsø)
Bunadsgeriljaen_heilikopterplass
Det ikoniske bildet fra helikopterplassen ved sykehuset 25.april. (Foto: Nina Haraldsø)
Samlingen for Herøy og Dønna Bunadsgerilja ved fallosen på Glein 13.mai.
Samlingen for Herøy og Dønna Bunadsgerilja ved fallosen på Glein 13.mai. (Foto: Solfrid Gabrielsen)
Bunadsgeriljaen
Geriljadronning Anja Cecilie Solvik og lokal geriljasjef Line Rønning Føsker i forgrunnen under Erna Solbergs besøk på S.sjøen sykehus. (Foto: Nina Haraldsø)
Bilde på Helgelandsbrua 22.mai, som ble overlevert Bent Høye under ordførernes besøk 27.mai
Bilde på Helgelandsbrua 22.mai, som ble overlevert Bent Høye under ordførernes besøk 27.mai. (Foto: Nina Haraldsø)
Siste nummer av Tidsskrift for jordmødre
Siste nummer av Tidsskrift for jordmødre.
Trine Heggheim og May-Britt Løken Solfjeld på Glein 13
Trine Heggheim og May-Britt Løken Solfjeld på Glein 13.mai. (Foto: Solfrid Gabrielsen)
Forsangere på "Sang tell Helgeland" utenfor sykehuset ved Trygve Slagsvold Vedums besøk 13.mai: Linda Lysfjord, May-Britt Løken Solfjeld, Trine Heggheim og Kjersti Solvang
Forsangere på Sang tell Helgeland utenfor sykehuset ved Trygve Slagsvold Vedums besøk 13.mai: Linda Lysfjord, May-Britt Løken Solfjeld, Trine Heggheim og Kjersti Solvang. (Foto: Nina Haraldsø)

Annonser