Budsjettarbeid

budsjettarbeid
Arbeidet med budsjett for 2010 er i full gang i Herøy kommune. I dag var enhetslederne samlet på rådhuset for, i samråd med rådmannen, å lage budsjett for sine respektive avdelinger.
2010-budsjettet skal bearbeides og spikres nøye sammen i henhold til økonomiplanen - før kommunestyret på julemøtet endelig kan gjøre vedtaket.
 
Men arbeidet er godt i gang og i dag har enhetslederne vært samlet i formannskapssalen på rådhuset for å lage budsjett for sine egne avdelinger.
 
Og under mottoet "Barn ingen hindring" jobbet enhetsleder for omsorgssenteret Wenche Sætre Jørgensen med et av barna på fanget - side om side med de øvrige enhetslederne.
 
Fra formannskapssalen var veien kort inn til rådmann Roy Skogsholms kontor for å samkjøre arbeidet med ham.
 
På bildet ser vi fra venstre enhetsleder for Herøy omsorgssenter Wenche Sætre Jørgensen, sekretær Linda Paulsen (delvis skjult), kommunelege 1 Inge Skauen, og Kommunalleder2 Geir Berglund lengst vekk i samtale med rektor ved Herøy sentralskole Lars Olav Mogård Larsen. Helt til høyre leder for Herøy barnehage Ester Tobiassen.
budsjettarbeid
Slik kan det blant annet se ut når enhetslederne i Herøy kommune jobber med budsjettet for 2010.

Annonser