Budsjett og økonomiplan

Budsjett 2021 og økomiplan 2021-2024

Formannskapets innstilling til budsjett for 2021, samt økonomiplan for perioden 2021-2024, er i henhold til Kommunelovens § 14-3 utlagt til alminnelig ettersyn på Herøy kommunes hjemmeside, fram til kommunestyrets behandling 15. desember 2020.

Trykk her for å lese innstillingen fra formannskapet som er identisk med rådmannens innstilling.

Annonser