Trykk her for formannskapets innstilling til Budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022 

Trykk her for Gebyrregulativ 2019