Det er Jonny Hansen, Arnt Erling Paulsen og Per Johansen som eier restauranten Brygga med overnattingsrom i 2. etasje.

Jonny Hansen sier til HERØYFJERDINGEN at drifta har vært så bra at eierne nå vil videreføre drifta vinteren gjennom. Dermed er herøyfjerdingene sikret et ekstra trivselstilbud foran den mørke årstida.

- Men vi vil fortløpende vurdere hvor mye vi skal holde åpent. Blir restauranten mye besøkt, holder vi åpent deretter. I motsatt tilfelle må vi redusere åpningstidene, sier Hansen.

Han legger til at eierne nå tenker å holde Brygga åpent til neste sommer. Det er nemlig vinteren som er den vanskeligste tida å drive restaurant. 

I vår startet Elisa Thoresen opp med drift i Brygga igjen, etter at restauranten hadde holdt stengt i halvannet år. Thoresen ga seg noen år tidligere, men har altså siden i vår vært tilbake på Brygga.