Ordfører i Herøy Arnt Frode Jensen har allerede bedt om møte med Statens veivesen for å se på blant annet varslingsrutinene. For ved veimeldingssentralen ble det onsdag opplyst at Hoholmen bru skulle være åpen torsdag, mens veivesenet selv opplyste om det motsatte.
Ikke minst skapte det problemer for de mange trailerne med laks fra Fjord Seafood i Herøy som måtte helt fram til brua for så å oppdage at den var stengt. Eneste mulighet da ble å rygge de 2 - 300 meterne tilbake til krysset til Øksningan.
Mange trafikkanter mente at det burde vært satt opp skilt ved dette krysset om at brua var stengt.