Du kan velge om du vil gå eller sykle løypa som går over 1, 2 eller 3 bruer.

Slik er løypa
Marsjen går over Kalvøyrevet bru med retur fra parkeringsplassen på Marine Harvest (3 km) dersom du skal gå over en bru.

Dersom du skal gå over to bruer fortsetter du videre over Hoholmen bru og snur ved Skarsøya (8 km).

Skal du være med på brumarsjen over tre bruer fortsetter du videre over Åkviksundet bru og snur rett etter brua (12 km).

Deltagelse
Det koster kr. 50,- per deltaker og da får du en eksklusiv medalje med valør etter hvor mange ganger du har deltatt tidligere.

Det vil også bli salg av mat og drikke på samfunnshuset i regi av Øksningan Velforening.

Iniativ fra Otto Jenssen
"Brumarsjen" ble en realitet etter iniativ fra Otto Jenssen. Han har vært en pådriver for turmarsjer i kommunen og har arrangert marsjer ca. hver 14. dag gjennom hele året i 16 år. Dessverre gikk Otto bort i sommer, men Velforeningen vil fortsette å arrangere "brumarsjen" og prøve å få til noen turmarsjer i løpet av året.

Følg med på Øksningan sine websider www.oksningan.com for informasjon om når det blir marsjer.