Brukerrådene fungerer i varierende grad

33_eldremoete_istvan_og_afj_og_liv_01
I går mandag møttes eldrerådene i alle fire HALD-kommunene til felles møte i Herøy. I tillegg til omvisninger på omsorgssenteret og Herøy ASVO sto blant annet evaluering av brukerrådets funksjon på sakslista.
Til stede på møtet var både eldrerådene og lederne for omsorgs-institusjonene i de fire kommunene.
 
Først på gårdagens møte på ”Fellesstua” ved omsorgssenteret sto kulturelle innslag ved fire elever fra Herøy kulturskole og rektor Reidar Moursund.
 
Brukerråd
Så fikk ordfører Arnt Frode Jensen ordet for å ønske de besøkende velkommen til Herøy, før han kort orienterte om kommunen.
 
Deretter innledet leder i Herøy eldreråd Istvan Heiszter med å fortelle at ordningen med brukerråd fungerer så dårlig i Herøy at eldrerådet ikke ser behov for å fortsette ordningen.
 
- Vi går inn for å avvikle utvalgets funksjon. I praksis er rådet fortsatt i drift siden det ikke er lagt ned, men det fungerer ikke, sa Heiszter blant annet.
 
Opprettet i 2004
Brukerrådet ble opprettet i 2004 og rådet besøkte i begynnelsen Herøy omsorgssenter to ganger i måneden.
 
- Da var hensikten at rådet skulle fange opp ting som ikke var bra og gjøre noe med det. Fra 2008 ble det bestemt at brukerrådet ikke skal ivareta behovet for heimeboende, ettersom disse skal ivaretas av eldrerådet.
 
Dermed forsvant mye av bunnen i tiltaket og antallet henvendelser forsvant helt.
 
Utvide mandatet
- Skal vi fortsatte må vi diskutere om vi skal be kommunestyret utvide vårt mandat til også å gjelde de heimeboende, uttalte leder i eldrerådet i Herøy Istvan Heiszter.
 
Alle fire kommunene har valgt en løsning hvor brukerrådet er personidentisk med eldrerådet.
 
Dette forundret leder for Nordland eldreråd Ernst Eidem.
 
Pårørende
- Det forbauser meg litt at eldrerådene også er brukerutvalg, men hvis det fungerer så er jo det helt i orden, sa Eidem som mente at det kunne være belastende at de samme personene hadde også denne funksjonen.
 
Han inviterte til å involvere pårørende i sterkere grad.
 
Men fra brukergruppene i både Alstahaug og Leirfjord kom det gode erfaringer med at eldreråd og brukergruppe er personidentisk.
 
Gunnar Breimo sa det slik:
 
Jeg ser for meg at eldrerådene har en større politisk tyngde og i sterkere grad når fram. Vi har blant annet direktekontakt med ordføreren vår, sa han.
 
Fra Leirfjord ble det i tillegg uttalt at interessen for å delta fra pårørende var laber.
 
Engasjerte mennesker
- Vi har prøvd hos oss med pårørendeutvalg, men det fungerte dårlig. Folk i eldrerådene er engasjerte mennesker og dette fungerer godt, sa Kjell Olav Lund fra Leirfjord.
 
Både Herøy og Dønna kunne derimot rapportere om at brukerutvalgene ikke fungerer.
 
Helge Emilsen fra Dønna mente blant annet at man i Dønna ikke har fått den drahjelp som var nødvendig fra kommunen.
33_eldremoete_istvan_og_afj_og_liv_01
Leder i Herøy eldreråd Istvan Heiszter (i midten) flankert av ordfører Arnt Frode Jensen og sekretær i rådet Liv Hansen.
3_eldremoete_eidem
Fylkesleder Ernst Eidem.
3_eldremoete_helge_emilsen
Helge Emilsen fra Dønna mente at brukerrådet i Dønna ikke har fått tilstrekkelig drahjelp av kommunen.
3_eldremoete_unger
Fire elever fra Herøy kulturskole sto for de kulturelle innslagene på møtet.
3_eldremoete_deltakerne_lytter
Og møtedeltakerne koste seg med det de hørte.

Annonser