Bruk stemmeretten!

Partitopper 2019 med valglogo

Søndag 8. og på selve valgdagen mandag 9. september skal det avgjøres hvem som skal styre kommunen og fylket de neste fire årene. Det er derfor viktig at flest mulig stemmeberettige møter opp til stemmelokalene og avgir sin stemme.

I Herøy kommune kan du avgi stemme på følgende steder:

Krets Stemmelokale Søndag 8. september Mandag 9. september
Sandvær Sandvær grendehus kl. 16.00 - 18.00 kl. 14.00 - 18.00
Husvær Husvær skole kl. 16.00 - 18.00 kl. 14.00 - 18.00
Brasøy UL Bølgen kl. 16.00 - 18.00 kl. 14.00 - 18.00
Seløy Seløy ungdomshus kl. 16.00 - 18.00 kl. 14.00 - 18.00
Øksningan Øksningan ungdomshus kl. 16.00 - 18.00 kl. 14.00 - 18.00
Herøy Herøy skole - aulaen kl. 16.00 - 18.00 kl. 14.00 - 20.00

Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Herøy Bygdeliste stiller lister til høstens kommunestyrevalg i Herøy.
Her kan dere se hvem som står på de respektive listene.

ARBEIDERPARTIET

 
Nr. Navn Fødselsår Bosted  
1 Elbjørg Larsen 1962 Øksningan  
2 Jan Tore Theimann 1959 Nord-Herøy  
3 Sissel Eide Knutsen 1986 Sør-Herøy  
4 Espen Storholm 1982 Brasøy  
5 Beate Mari Pettersen 1987 Nord-Herøy  
6 Roar Arve Aune 1961 Sør-Herøy  
7 Tanja Irene Hanssen 1971 Brasøy  
8 Oddbjørn Alstad Lorvik 1958 Sør-Herøy  
9 Brit Anne Karlsen 1958 Sør-Herøy  
10 Arnt Erling Paulsen 1963 Sør-Herøy  
11 Laila Furu Vold 1966 Sør-Herøy  
12 Rene Teigen Hartviksen 1983 Nord-Herøy  
13 Mariann Lundestad 1965 Sør-Herøy  
14 Knut Prestø 1946 Sør-Herøy  
15 Aiste Knutsen 1989 Nord-Herøy  
16 Steinar Furu 1941 Nord-Herøy  
17 Mariann Rønneberg 1976 Sør-Herøy  
18 Svend Morten Reinertsen 1956 Nord-Herøy  
19 Mai-Lis Larsen 1985 Nord-Herøy  
20 Bjarne Nikolaisen 1957 Nord-Herøy  
21 Olav Andreas Ødegaard Herseth 1948 Nord-Herøy  
22 Alf Rune Olsen 1967 Nord-Herøy  
23 Gunvald Pettersen 1945 Nord-Herøy  
         

HØYRE

 
Nr.  Navn Fødselsår Bosted  
1 Yngve Magnussen 1972 Seløy  
2 Elisabeth Neergaard Blix 1969 Sør-Herøy  
3 Oddrunn Skogsholmen Dahlheim 1952 Husvær  
4 Vegar Dalen 1974 Seløy  
5 Marius Stonys 1984 Nord-Herøy  
6 Trine Valberg 1967 Tenna  
7 Silje Morskogen 1989 Nord-Herøy  
8 Eivind Moe 1976 Nord-Herøy  
9 Gunver Birgitte Nielsen 1956 Sør-Herøy  
10 Thomas Silvik Lorentzen 1990 Nord-Herøy  
11 Marie Neergaard Blix 1994 Sør-Herøy  
12 Kjetil Johansen 1977 Nord-Herøy  
         

SENTERPARTIET

 
Nr.  Navn Fødselsår Stilling Bosted
1 Jim Georg Dahl 1956 Gårdbruker Nord-Herøy
2 Bente Helen Karlsen 1984 Adjunkt Seløy
3 Øyvind Eindride Kvale 1966 Seniorkonsulent Nord-Herøy
4 Anne Margrethe Haraldsen 1954 Helsefagarbeider Nord-herøy
5 John Arne Blix Svendsen 1993 Helsefagarbeider Nord-Herøy
6 Kirsti Jakobsen Karlsen 1962 Barne- og ungdomsarbeider Seløy
7 Alexander Moe 1987 Styrmann Nord-Herøy
8 Elin Bårdgård Johansen 1973 Produksjonsarbeider Sør-Herøy
9 Morten Hanssen 1985 Prosjektleder Tenna
10 Sigve Edvardsen 1998 Maskinfører Øksningan
11 Torgeir Lenning 1969 Gårdbruker Sør-Herøy
12 Tor Karstein Angel 1956 Gårdbruker Nord-Herøy
         

HERØY BYGDELISTE

 
Nr.  Navn Fødselsår Stilling Bosted
1 Hugo Sandoval 1950 Pensjonist Sør-Herøy
2 Rigmor Irene Grønbech Flæsen 1955 Sykepleier Sør-Herøy
3 Einar Martin Nordnes 1950 Prosjektleder Nord-Herøy
4 Linn Kristin Gutvik Einvik 1990 Butikkansatt Øksningan
5 Kenneth Remi Iversen 1979 Butikkansatt Sør-Herøy
6 Caroline Helene Edvardsen 1992 BU-arbeider Øksningan
7 Jostein Arntsen 1965 Næringsdrivende Øksningan
8 Ida Elise Midtgard Olsen 1990 Sykepleier Nord-Herøy
9 Trygve Gjengaar 1955 Drosjesjåfør Nord-Herøy
10 Silje Frantzen Hegre 1990 Sykepleier Tenna
11 Gunnar Andreas Eliassen 1952 Pensjonist Nord-Herøy
12 Cecilie Sørøy Hanssen 1980 Butikkansatt Sør-Herøy
13 Inge Nils Sandvær 1953 Pensjonist Sør-Herøy
14 Grete Kristin Hansen 1961 Hjelpepleier Tenna
15 Kristian Olsen 1984 Næringsdrivende Seløy
16 Aina Gry Andersen 1972 Hjelpepleier Nord-Herøy
17 Petter Johan Mathias Flæsen 1954 Næringsdrivende Sør-Herøy
18 Leilani Brænden Palugod 1989 Butikkansatt Nord-Herøy
19 Reidar Magnus Danielsen 1959 Skipsfører Seløy
20 Gunnar Vold 1944 Næringsdrivende Sør-Herøy

Her kan dere se overføringen av paneldebatten i Herøy skoles aula tirsdag 3. september 2019.

Annonser