Legekontoret ønsker i størst mulig grad å unngå kontantbetaling og ber derfor kundene om å betale med bankkort

 

Ved legevaktsbesøk på kveldstid og i helger må alle som før betale kontant.