Brudd på smittevernloven er alvorlig

Politiet

Politiet redegjør i en uttalelse om at brudd på smittevernloven er alvorlig og en prioritert oppgave.

Her er er en presisering fra politikontakt i Herøy Thomas Johansen
Riksadvokatembetet er i gang med å utarbeide nasjonale retningslinjer for hvordan ulike brudd på smitteverntiltak skal håndteres strafferettslig, og riksadvokaten har allerede signalisert at brudd som er straffbare vil bli tatt på største alvor av påtalemyndigheten.

Politiets prioritet er å sikre liv og helse, opprettholde ro og orden og bidra som en del av samfunnets samlede beredskap. Politiet støtter helsemyndighetene i deres arbeid, og vil bidra for at samfunnet skal være best mulig rustet til å kunne håndtere denne situasjonen. Det betyr at vi vil prioritere brudd på smittevernloven i denne ekstraordinære situasjonen samfunnet er inne i.

De som er vitne til åpenbare regelbrudd blir bedt om å henvende seg til politiet på tlf. 02800.

Informasjonen er også lagt ut på Herøy kommunes kriseweb. 

Annonser