Brevflom fra NAV

1_trine
Trine Heggheim kan i hvert fall ikke klage på informasjonsflyten fra NAV da hennes datter måtte på rikshospitalet i slutten av februar. Men det kan også bli i meste laget.
Da Trine Heggheims datter ble innlagt på Rikshospitalt i Oslo for en operasjon, søkte hun som pårørende om ”opplæringspenger” for den perioden hun var sammen med datteren på sykehuset.
 
Dette er penger som NAV gir i stedet for at en arbeidstaker hever lønn mens man er borte fra jobb. 
 
Super ordning
Hun søkte også om å få innvilget noen rehabiliteringsdager sammen med datteren heime etter operasjonen. Da heter godtgjørelsen ”pleiepenger” – i stedet for ”opplæringspenger”.
 
- Dette er en super ordning som gjør at en arbeidstaker får samme lønn ved slike omsorgsfravær, med den forskjellen at arbeidsgiver må kreve at NAV dekker dette, sier Trine Heggheim som sitter med en hel bunke brev fra NAV i forbindelse med saken.
 
Hun forteller at hun søkte om både ”opplæringspenger” og ”pleiepenger” da hun kom heim med datteren.
 
Da begynte NAV å sende ut sine svar:
 
2. mars: Heggheim fikk tre ulike brev i tre forskjellige konvolutter fra NAV.
- I det ene brevet lå det en orientering om at NAV har mottatt søknad om opplæringspenger og at saken vil bli behandlet innen en måned.
- I det andre brevet fra NAV lå det en orientering om at søknaden om pleiepenger var mottatt og at saken vil bli behandlet innen en måned.
- I det tredje brevet lå det beskjed fra NAV om at søknad om opplæringspenger og pleiepenger var mottatt og at saken vil bli behandlet INNEN 2 MÅNEDER:
 
3. mars: To nye brev fra NAV.
- I det ene brevet lå det melding om vedtak: ”Du får opplæringspenger”.
- I det andre brevet lå meldingen: ”Du får pleiepenger”.
 
Hvorfor så mange brev?
- Dette var jo helt flint, men hvorfor skrive så mange brev. Og hvorfor sende disse brevene når vedtak allerede er gjort?
 
Men brevflommen fra NAV stanset ikke der.
 
12. mars: To nye brev, begge med en orientering om svartid på søknaden om pleiepenger.
- I det ene brevet står det at søknaden vil bli behandlet i løpet av EN MÅNED
- I det andre brevet er svartiden på søknaden oppgitt til TO MÅNEDER.
 
Da hadde altså Trine Heggheim allerede fått brev om at søknadene var innvilget.
 
Da hadde Heggheim allerede fått sju brev, hvor det egentlig hadde vært tilstrekkelig med to.
 
Men det kommer mer:
 
For det hører med til historien at også Trine Heggheims ektemann, Svein Olav Heggheim, fikk den samme bunken med brev siden han søkte om å få være heime med barnet en periode.
 
- Vi fikk altså 14 brev, og det i disse papirløse tider. Vi klager ikke på noe, for vi har fått det vi søkte om. Og vi retter ikke kritikk mot NAV. Men dette er en noe munter historie.
 
Og vi lurer jo på hvorfor det skulle være nødvendig å skrive så mange brev, avslutter Trine Heggheim.
 
Disse sakene blir ikke behandlet lokalt i Herøy, men behandles av NAV sentralt.
1_trine
- Jeg klager ikke på informasjonen fra NAV, men det ble unødvendig mye denne gangen, smiler Trine Heggheim.

Annonser