På grunn av at Herøy kommune er med i MOT-programmet «Kommunen som samfunnsbygger» fikk de tirsdag 12. juni besøk av styreleder Rune Bratseth i MOT Norge. Han holdt et engasjerende foredrag der han delte sine erfaringer fra sine år som profesjonell fotballspiller og leder.

MOT er en ideell organisasjon stiftet i 1997 av skøyteløperne Johan Olav Koss og Atle Vårvik, som kalenderprosjektet «Norske toppidrettsutøvere mot narkotika». I over 20 år har stiftelsen utdannet coacher som har jobbet målrettet med ungdom, og de hadde i fjor samarbeidsavtaler, eller partnerskap, med 380 skoler og kommuner. 67 000 ungdommer i Norge hadde på samme tidspunkt MOT-programmet på sin skole.

Herøy skole ble med i MOT i 2012 og skolens MOT-koordinatorer Kirsti Iversen og Lise Theimann har vært siden starten. I 2017 signerte Herøy kommune tre avtaler der deltakelsen i MOT ble mer forankret i kommuneledelsen. Gjennom avtalen «Kommunen som samfunnsbygger» forplikter kommunen seg til å utdanne minimum to toppledere i kommuneledelsen. Dette kan være ordfører, rådmann eller andre og de må delta på MOTs verdibaserte lederutviklingssamling som gjennomføres over tre dager. Denne samlingen har både ordfører og skolens rektor nå deltatt på.

Fantastisk bra
Ordfører Arnt Frode Jensen åpnet arrangementet i Herøy skole og skrøt av det arbeidet som ble gjort i MOT. Han mente det var viktig å få inn dette budskapet politisk og skrøt av MOT--samlingen som han deltok på i Stjørdal

- Det var en fantastisk bra samling og vi hadde sikkert det dobbelte av den stemningen det pleier å være i Sarons Dal, sa Jensen til latter fra salen.

Betyr mye
MOT-koordinator Kirsti Iversen skrøt av kommunen og informerte om det arbeidet skolen drev i dette arbeidet.

- Vi har blant annen vært i kommunestyret og kjørt enkle MOT-øvelser til våre folkevalgte. MOT betyr mye for oss og vi gir ungene våre et verktøy som de kan bruke senere i livet. Når MOT-flagget kommer opp på skolen ønsker elevene at det er deres klasse som skal arbeide med MOT. Jeg takker for satsingen og håper at dette arbeidet vil bestå i mange år framover, sa Iversen.

Vet mye om Herøy
Rune Bratseth kunne fortelle forsamlingen at han visste mye om Herøy. Han hadde nemlig den utflyttede herøyfjerdingen Jens Kornelius Dahl på nabokontoret og han hadde snakket varmt om sitt hjemsted.

Bratseth er styreleder i MOT Norge og har siden i fjor høst vært på besøk hos en rekke MOT-kommuner og delt sine erfaringer. Han har lærerbakgrunn, men var bare lærer i et halvt år før han reiste til Tyskland og ble profesjonell spiller i fotballklubben Werder Bremen. I tillegg til sin fotballkarriere som spiller og kaptein på landslaget og Werder Bremen har han vært sportsdirektør i Rosenborg i 14 år.

Viktige momenter som leder
Gjennom sitt foredrag pekte Bratseth på en rekke momenter som han mente var viktig for å lykkes som leder.

- Det er viktig å være ekte og ha en filosofi for å nå målet. Samtidig må man brenne for saken for å lykkes. Dette har jeg lært gjennom mine trenere Nils Arne Eggen, Otto Rehhagel og Drillo. Helt i bunnen for alt lederskap ligger imidlertid tillit, sa Bratseth.

Et annet viktig stikkord som Bratseth trakk fram var lagbygging.

- Man må lete etter «godfoten» til hver enkelt ansatt. Noe av det viktigste er å fokusere på laget og utnytte det som folk er god til. Man blir trygg når man gjør noe man behersker, men man må selvsagt også være åpen for å lære seg noe nytt. Kirkens Bymisjon har et slagord som sier «ingen er bare det du ser». Det synes jeg er veldig bra, for som leder er man etter min mening pliktig til å bli kjent med dem man skal lede, sa Bratseth.

Bratseth snakket også om viktigheten av å involvere sine ansatte for å unngå at man blir motarbeidet. Han trakk også fram selvinnsikt, ydmykhet og energi som viktige momenter som leder. Han mente også det noen ganger kunne være lurt å se seg selv i speilet for å finne ut om man var på rett vei.

- Det er viktig å beholde ydmykheten og være skjerpet hele tiden. Det er spesielt viktig å være på vakt når ting går lett.

- For å få energi er det viktig å unngå dem som tapper deg for energi og heller omgi seg med energifyllere. I fotballverden er det bare å selge slike spillere, men dette er selvsagt langt vanskeligere ellers i arbeidslivet. Vi må også ta vare på klovnen og le sammen, sa Bratseth.

Rune Bratseth kom også inn på at det var viktig å kunne være uenig og tørre å ta diskusjoner, men at man måtte holde seg til sak. Evne til å forandre seg og bevisstgjøring gjennom repetisjon og trening var også verdier man måtte prøve å leve etter.

- Det er hardt arbeid som huler ut steinen, sa Bratseth.

Det siste punktet som Bratseth trakk fram var nok overraskende for mange «hvile».

- Dette er ekstremt viktig. I dag skal man være på hele tiden og det er ikke bra. Kroppen trenger hvile for å fungere over tid. Jeg ønsker meg mer koping og at folk tar tilbake hvilen. Det er først da at endring kan skje, avsluttet Bratseth.

Etter foredraget fikk Rune Bratseth overrakt «Støtteforeningsvotten» fra rektor Lars Olav Mogård-Larsen. Votten er designet lokalt og inntekten av salget går til støtteforeningen for Herøy idrettslag. 

Lars Olav skrøt av sine elever og ansatte og det arbeidet som gjøres i MOT. Han mente også at det var bra at skolen hadde bygd stein for stein i dette arbeidet og utvidet arbeidet gradvis.

Omvisning på Seløy Sjøfarm
Etter foredraget fik Rune Bratseth være med på bedriften Seløy Sjøfarm der han sammen med andre ledere og MOT-koordinatorene fikk omvisning og orientering om den eventyrlige utviklingen som har vært i denne bedriften de siste årene.