Brasøy og Husvær har fått bårebil

baarebil
Rett før jul utplasserte Helgelandssykehuset en bårebil i Brasøy. Det er Brasøy Handelssamvirke som har ansvaret for kjøring av bilen.
Bestyrer ved Brasøy Handelssamvirke Anne Grethe Waade Edvardsen sier til Herøyfjerdingen at butikken i flere årtier har hatt ansvaret for skyss av lege og andre innen helse-etaten.

Ikke utstyrt - Helt fra den tiden da transporten skjedde med traktor. Alle vi tre ansatte ved butikken deler på ansvaret for å kjøre bårebilen, forteller Edvardsen.

Bårebilen står til vanlig plassert rett utenfor Brasøy Handelssamvirke. Den er en eldre ambulansebil med godkjent båre og bårefeste. Ut over dette er det ikke noe utstyr i bilen.

Selvsagt er bilen EU-godkjent og skal være det så lenge den er i tjeneste i Brasøy, skriver Helgelandssykehuset i et brev til BRasøy Handelssamvirke.

Bilen kan bare brukes etter oppdrag fra AMK-sentralen ved sykehuset.

Ambulanseplan for Helgelandssykehuset I forbindelse med "Ambulanseplan for Helgelandssykehuset" fra 2005 kom det en presisering av kjøretøyenes standarder hvor man skiller mellom ambulansebiler og bårebiler.

Bårebilen som er utplassert i Brasøy er ikke spesielt utformet for pasienttransport. I den nevnte ambulanseplanen heter det blant annet at "det er varebiler, minibusser og atasjonsvogner som kan få plass til en båre i bilen".

Videre heter det at bårebiler ikke er ambulansebiler/utrykningskjøretøy og har ikke beredskap ut over den tilgjengelighet som bårebiler generelt tilbyr.

"Bårebilene ansees som en transporttjeneste uten helsefaglig kompetanse", leser vi blant annet ut av ambulanseplanen.

Herøygutten Ved innføringen av "Ambulanseplan for Helgelandssykehuset" ble også legeskyssbåten "Herøygutten" flyttet til Bjørn på Dønna. Dette skjedde for at båten også skulle dekke Nesna-øyene.


Ambulansebilen ble etter samme ordning flyttet mer sentralt for å dekke både Herøy og Dønna. Dermed ble ambulansen plassert på Dønna.

Ved innføringen av ambulanseplanen ble det også bestemt at det skal opprettes bårebil på Løkta i Dønna.
baarebil
Bårebilen på plass utenfor Brasøy Handelssamvirke.

Annonser