Bosetter flyktninger

vegar
Har vi ting på plass for å ta imot flyktninger til sommeren? Slik innledet representanten Vegar Dalen debatten om bosetting av flyktninger. Kommunestyret vedtok til slutt formannskapets innstilling.
Representanen Jan Berglund (SV) mente at vedtaket om å bosette nøyaktig 20 flyktninger ikke burde være til hinder for å kunne ta imot 21, dersom den familie på fire vil sprenge dette tallet.

- Jeg vil derfor foreslå at vi i vedtaket sier at vi forplikter oss til å ta imot MINST 20 flyktninger, sa Berglund.

I formannskapets innstilling heter det at Herøy tar imot 20 flyktninger.

Det er fortsatt ikke avgjort at vi får ta imot flyktninger i Herøy. Men rådmann Roy Skogsholm mente Herøy har et fortrinn i forhold til andre kommuner:

- Vi kan tilby et ganske fullverdig introduksjonsprogram. Der stiller vi godt, ikke minst fordi vi samarbeider med Dønna Voksenopplæring.

Finansieringen som er lagt til grunn er tilstrekkelig. Vi vil snart lyse ut stillingen som flyktningekonsulent internt, sa rådmann Skogsholm.

Foreløpig er det Harry Nilssen (tidligere OK-sjef) som fungerer som flyktningekonsulent, men Nilssen trapper ned og vil gå over i pensjonistene rekker til høsten, sa Skogsholm.

Varaordfører Elbjørg Larsen la vekt på at det er viktig at alt er på plass fra første dag og fungerer.

Ved votering fikk likevel formannskapets innstilling flest stemmer. Vedtak: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger. Herøy kommune forplikter seg til å ta i mot 20 personer i perioden 2009 – 2010. Det bosettes ikke enslige, mindreårige flyktninger. Det tilsettes flyktningkonsulent for å organisere bosettingsarbeidet
vegar
Vegar Dalen (Frp) spurte om vi har alt på plass for å ta imot flyktninger om noen måneder.

Annonser