Boringen i gang

1_hestoeya_jon_vaage
I går startet Secora med å bore i havna til Marine Harvest, og i kveld starter også Sjøentreprenøren AS opp sin borerigg, kan anleggsleder Jon Våge fortelle.
Det lyder kraftig av boringen som Secora foretar vel hundre meter fra land i havnebassenget til Marine Harvest.
 
Enda mer lyd blir det fra i kveld når Sjøentreprenøren AS, som Secora har leid inn som underentreprenør, starter opp sin borerigg nærmere land.
 
Stor aktivitet
Anleggleder hos Sjøentreprenøren AS, Jon Våge, forteller at deres rigg skal ligge noen få meter nærmere Secora før de starter boringen.
 
- Det er rimelig stor aktivitet her, ja, sier han og drar fram kartet over havneområdet på Hestøya. Og viser oss hvor boringen kommer til å skje.
 
I en måned skal det foregå boring og sprengning under vann 24 timer i døgnet.
 
- Det vil nok ta et par uker før de første massene tas opp, og da er det nok Secora som først gjør det.
 
Steinmassene blir ført iland med lektere, før lastebilene bringer det videre, forteller Jon Våge til Herøyfjerdingen.
 
Mudrer fortsatt
Fortsatt ligger mudringsbåten Gerd Stensen i havna og mudrer. Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen forteller at den blir liggende enda noen dager.
 
Litt sør for både borerigger og Gerd Stensen ligger i dag Nautilus Survey fra Seløy Undervannservice AS.
 
Fartøyet holder blant annet på med å fjerne fortøyningene til de tomme ventemerdene.
 
Når arbeidene er avsluttet skal fartøyet tilbake for å feste fortøyningene igjen.
 
Fyller bassenget
Nå skal riggene arbeide kontinuerlig fram til 16. mai.
 
Steinmassen som tas opp skal bringes på land og kjøres til bassenget ved avkjørselen til Marine Harvest.
 
Her skal massene ligge i ro til neste år, før det da skal bli oppstillingsplass for vogntogene som kommer til Marine Harvest.
1_hestoeya_jon_vaage
- Vi starter boringen i løpet av kvelden, kan anleggsleder for Sjøentreprenøren Jon Våge fortelle.
1_hestoeya_secora_borer
Secora startet boringen i går, men det vil gå et par uker før de første steinmassene tas opp.
1_hestoeya_kart
Anleggsleder Jon Våge viser oss kart over havneområdet. Det skraverte feltet er det som skal gjøres dypere.
1_hestoeya_gerd_stensen
Mudringsfartøyet Gerd Stensen har fortsatt noe mudring igjen å gjøre og ligger innenfor begge boreriggene.
1_hestoeya_nautilus_survey
Nautilus Survey fra Seløy Undervannservice AS fjerner fortøyningene til ventemerdene.
1_hestoeya_alle_fartoeyer
I sum begynner det nå å bli stor aktivitet i havneområdet på Hestøya.
1_hestoeya_bassenget
All steinmasse som tas opp fra bunnen skal brukes til å fylle igjen dette bassenget i krysset.
1_hestoeya_marine_harvest_fra_sjoesiden
Og hos "hovedpersonen" selv, Marine Harvest, er det nå helt pause en måned.

Annonser