Det er mange i Herøy som irriterer seg over at de nye ferjene i sambandet mellom Herøy og Søvik i flere perioder flyttes til andre samband og erstattes med eldre ferjer med dårligere kapasitet.

Ordfører Arnt Frode Jensen holdt en orientering om bakgrunnen for hvorfor ferjeleiet ble lagt til Flostad. Han tok for seg hele prosessen med utredninger av ulike alternativer til at det til slutt ble anbefalt av veisjefen å opprette ferjesambandet over Søvik. Beslutningen ble gjort ut fra at dette var det helt klart mest samfunnsøkonomiske alternativet.

Brudd på konkurransegrunnlag
Jensen tok for seg konkurransegrunnlaget som Boreal vant anbudet på. Her står det at det kan benyttes reservefartøy med en kapasitet på 30 og 50 PBE (personbilenheter) på Herøysambandet for en periode på inntil 14 dager mens det for Dønnasambandet kan benyttes en ferje med kapasitet på 50 PBE. Det står også at en ferje i sambandet ikke kan erstattes av reserveferje for en periode som overstiger 21 dager i året. Til dette punktet hevdet representantene fra Boreal at de har fått avklart med oppdragsgiver at dette dreier seg om 42 dager totalt når det er to ferjer i sambandet.

Ordføreren stilte også spørsmål ved om kafedriften ble gjennomført slik anbudet tilsier. Han ville vite hvorfor det oppleves som om det alltid går ut over Herøysambandet når det blir problemer med ferjer i andre samband. Det ble også stilt spørsmål ved om hvorfor ikke bilferja Sigrid kunne flyttes til Dønna når Møysalen var ute av drift. Dette er et samband som har fått en nedgang i trafikkmengden på over 30 prosent etter at Toventunellen kom på plass.

Mange brikker skal på plass
Driftsleder Lars Johan Skagemo og maritim inspektør Stian Bjørnvik i Boreal Transport Nord orienterte formannskapet om sine disponeringer. Når det gjelder kafedriften kunne Skagemo informere om at dette skulle komme i gang 18. mai på Tenna og 30. mai på Herøysund. Han beklaget samtidig at de hadde hatt en god del driftsproblemer med automatene på ferjene i den perioden det ikke er kafedrift.

- Vi har nå fått en avtale med ISS om både drift av kafeen og automatene og vi mener derfor at dette skal bli mye bedre. Vi forholder oss ellers til anbudet som tilsier at det skal være åpen kafe i juni, juli og august. I anbudsgrunnlaget står det også at det skal være lokalprodusert mat, men dette har vist seg å være vanskelig å få til. Ofte viser det seg at reisende foretrekker pølse med brød, sa Skagemo.

Årsaken til at mannskapet er fratatt muligheten til å selge vafler var i følge driftssjefen at dette er stoppet av Mattilsynet og flere andre instanser.

Mange uhell
Når det gjelder omdisponering av ferjer bedyret Skagemo og Bjørnvik at dette alltid ble avklart med oppdragsgiver på forhånd.

- Vi prøver å gjøre så godt vi kan og må også betale gebyr når ting skjærer seg. Vi har i tillegg også hatt store problemer med hjelpemotorene på våre nye ferjer og dette er selvsagt veldig beklagelig. Beklageligvis har dette gått ut over Herøysambandet, sa Skagemo.

Når det gjelder omdisponering av bilferja Sigrid hevdet Boreal at mannskapsproblemer og ulike krav gjorde dette vanskelig. Det ble også sagt at fylket var redd for kryssfinansiering fra andre anbud. Driftssjefen sa også at de hadde aksept for å bruke Herøysund til reservefartøy på Dønnasambandet. Dette punktet var ukjent for ordføreren og han ville derfor gjerne ha dette dokumentert.

Frustrasjonen må rettes til fylket
Arnt Erling Paulsen (AP) mente at frustrasjonen i større grad måtte rettes til fylket. Han var også ute etter å få fram en statistikk som viste hvor mange ganger Boreal var i brudd med anbudsbestemmelsene på sambandet over Herøy. Han stilte også spørsmål med hva som ble gjort i forhold til utsjekk i forhold til å benytte andre ferjer i sambandet.

Boreal informerte om at alle tall forelå, men at de ikke hadde en statistikk som de kunne legge fram på kort varsel. De kunne også informere om at bilferja Sigrid ville forsvinne fra 1. september som følge av mindre trafikk mellom Levang og Nesna.

Bedre hurtigbåttilbud framover
Det ble også stilt spørsmål ved at det i mange perioder har vært mye rot med hurtigbåtruta i sør. Til dette svarte driftssjefen at det nå ville bli en periode fra 18. mai der Lovund Express ville erstatte Mårøy som ville bli omdisponert i annet samband. Etter denne perioden lovte imidlertid driftssjefen at det ville bli mye mer stabilt ettersom både Mårøy og Rypøy kunne disponeres i sambandet.

Møte med fylket
For å komme videre med denne saken har ordføreren fått berammet et møte med fylket i Herøy den 8. juni der de blant annet vil ta opp denne saken.

Bakgrunn
I flere perioder har ferja Herøysund blitt omdisponert til andre samband når det har oppstått problemer. Senest den 29. mars ble ferja Herøysund flyttet fra Herøysambandet på grunn av at bilferja Møysalen skulle på sitt årlige vedlikehold. Dette førte til en nesten halvering av kapasiteten på Dønnasambandet. Herøysund ble erstattet av den gamle ferja Tjøtta som har en kapasitet på 28 PBE. I en periode mellom 31. mars og 9. april fikk også hovedferja Tenna som trafikkerer på Herøysambandet tekniske problemer. I denne perioden ble den erstattet med bilferja Alsten som også har en kapasitet på under 30 PBE. Ikke før 22. april var Møysalen tilbake i Dønnasambandet og Herøysund kunne vende tilbake til sin faste rute. I denne perioden var det naturligvis mange biler som ble stående igjen.