Boka om kystkvinnene er ferdig

2_kystkvinnen_bok
Dagrun Grønbech har hatt god hjelp av Børge Evensen med boka "Kystkvinnene" som skal lanseres under Herøydagan. I disse dager går den 200 sider store og rikt illustrerte praktboka i trykken.
Boka "Kystkvinnen" med undertittelen "Fiskerbonde og omsorgsbærer" bygger på Dagrun Grønbechs doktoravhandling fra universitetet i Tromsø i 2008.
 
Den er et samarbeid mellom Helgeland Museum og Kvinnemuseet i Kongsvinger.
 
Boka skal lanseres på egen stand i fjøset på bygdesamlinga under Herøydagan i slutten av juni.
 
Popularisert framstilling
Men den som frykter for at dette blir tung lesning, kan slappe av.
 
Dagrun Grønbech har, ved god hjelp av museumsbestyrer for Herøy bygdesamling Børge Evensen, lagt mye arbeid i å lage en popularisert framstilling av doktorgradsavhandlingen.
 
- Børge ble trukket inn i bokprosjektet ettersom boka er basert på livshistorien til fem kvinner på helgelandskysten, forteller forfatter Dagrun Grønbech til Herøyfjerdingen.
 
Illusterer kvinnenes liv
Hun er selv fra Herøy og har i det siste oppholdt seg heime for å legge siste hand på boka sammen med Børge Evensen.
 
- Børge har gjort en formidabel innsats med å samle inn og arkivere fotomateriale. Boka vil inneholde et rikt bildemateriale som vil illustrere kvinnenes liv og virke.
 
Dermed er bildene illustrasjoner for å få fram budskapet, mens kvinnene er anonymisert, forteller Grømbech videre.
 
Det rike og gode bildematerialet er også med på å gjøre boka mer lettlest.
 
Livstilpasning og samfunnsendring
Herøyfjerdingen har tidligere omtalt Grønbechs doktorgradsavhandling, men i korte trekk handler boka om fem kystkvinner født rundt 1915 som alle døde rundt århundreskiftet.
 
- Jeg følger livene deres gjennom krig, nødsår, giftemål og til de i sin alderdom opplevde dagens overflodsamfunn.
 
Det handler dermed også om livstilpasning og samfunnsendring. Og om råd for uråd, gjenvinning, ressursbruk og til dagens kast- og bruk-samfunn.
 
Kvinnene opplevde at barnebarna hadde helt andre verdier enn de selv. Dette syntes de var trist, men samtidig bra, forteller forfatteren videre.
 
Allmenngyldig
Hun legger til at til tross for det slitet kvinnene opplevde, så var de fornøyde med livene sine.
 
Dagrun Grønbech mener at historiene til de fem kvinnene er så typisk for tiden og den tids kystkvinner at boka er allmenngyldig i den forstand at folk langs hele kyst-norge skal kunne kjenne seg igjen.
 
Dagrun Grønbech har brent for temaet gjennom flere år.
 
Når hennes doktorgradsavhandling nå blir tilgjengelig for alle og i lettlest form, så gjør hun det ikke for å bli rik.
 
Overskudd til fond
- Overskuddet av salget skal gå til et fond som skal fremme kunnskap og viten om kystkvinners liv og virke.
 
Det betyr at dersom en skoleklasse vil lære om for eksempel gamle handverksteknikker, så skal det være mulig å søke om midler til dette fra fondet, sier Grønbech.
 
Boka vil bli å få kjøpt i de fleste bokhandlere og ved Herøy bygdesamling. Dagrunn Grønbech anslår at prisen vil ligge rundt 200 kroner.
2_kystkvinnen_bok
Dagrun Grønbech er, ved god hjelp av Børge Evensen, klar for å lansere boka "Kystkvinnen" under Herøydagan.

Annonser