Boka er et samarbeid med Helgeland Museum og utgitt på deres forlag Selhornet. I arbeidet med boka har avdelingsleder ved Vefsn museum, Kari Sommerseth Jacobsen som bor i Herøy, stått helt sentralt. Hun har fått tak i et interessant fotoalbum fra arvinger etter en god venninne og kollega av Fredrikke, i Oslo. Bildematerialet beriker boka om en svært initiativrik kvinne med stort pågangsmot.

Etablerte Norges første og eldste transportbyrå
Fredrikke Tønder-Olsen (1856-1931) var født på handelsstedet Kopardal på Løkta. Som ung var hun «høvedskvinne» på egen fiskebåt, i en tid før motoren ble vanlig og da en måtte ro og seile. Hun var den første kvinnelige forsikringsagenten i Brandforsikringsselskabet Norden, før hun flyttet fra Løkta til Kristiania, som Oslo den gang hette. Her startet hun i 1894 Kristiania Visergutkontor, som fortsatt eksisterer. I så måte etablerte hun Norges første og eldste transportbyrå.

Engasjert i sosialt arbeid og kvinnesaksarbeid
Som bedriftsleder var hun engasjert i sosialt arbeid og søkte å skape gode arbeidsvilkår for sine ansatte og deres familier. Dette gjorde hun blant annet ved at menn med forsørgeransvar fikk høyere lønn en ungkarene. Fredrikke engasjerte seg i kvinnesaksarbeid og var en drivkraft i opprettelsen av Norges første kvinneavis «Norges Kvinder» i 1921.

Glemte aldri hvor hun kom fra
Heimplassen i Kopardal var et betydningsfullt fundament i Fredrikkes liv. Hun glemte aldri at hun kom fra en øy på Helgeland og som hun kunne gjøre et poeng av. I heimen og med en oppvekst i et mangfoldig handelshus lærte hun både om gårdsstell, fiske og forretningsdrift. Oppveksten og erfaringer fra handelsvirksomheten på Løkta, var et viktig grunnlag for etableringen av hennes transportbyrå i hovedstaden. I første omgang solgte og fraktet hun ryper, laks, saltet og tørket fisk og multebær som hun fikk nordfra, rundt til kjøpesterke kunder i byen.

Fredrikke Tønder-Olsen besøkte Herøy flere ganger. Fredrikke var søster til lensmannsfrue Kathinka Havig (1853-1933) som bodde på Nyheim i Silvalen. Det finnes bilder av søstrene når det sommerstid ble arrangert bryllup i den staselige hagen her. Etter at Kathinka Havig var blitt enke, flyttet hun til Oslo for å skulle bo her hos en av sine døtre. Hun trivdes imidlertid ikke med bylivet og flyttet tilbake til Silvalen, hvor hun bodde til hun døde.

Fredrikke Tønder-Olsen var en gründer. Hun var svaksynt og tunghørt, men hennes livsmotto var: Er du halt, er du lam, har du vilje, kjem du fram.

Lanseres på Petter Dass museet i Alstahaug
Lansering av boka: Fredrikke Tønder-Olsen fra øya Løkta på Helgeland. Kvinnen som etablerte Norges første transportbyrå, skjer ved Petter Dass museet i Alstahaug, lørdag 14. desember kl. 1400. Alle er velkommen og ta gjerne med venner til foredrag og en fin adventsstund.

Dagrunn Grønbech