Blomsterhilsen fra Røde Kors til eldre som er alene i jula

Røde Kord Herøy_Elbjørg og Ellinor_ny

Herøy Røde Kors har delt ut rundt 100 julestjerner til alle eldre over 70 år som sitter alene i jula.

Røde Kors Herøy arrangerer vanligvis en gang i måneden kafé for de eldre på Herøy omsorgssenter, men koronapandemien naturlig nok satt en effektiv stopper for.

Ellinor Olsen forteller at de i juni fikk flere meldinger om at mange eldre følte seg ensomme og da bestemte foreningen at de skulle dele ut blomster til de eldre over 70 år som satt alene.

- Det var ikke bare enkelt å finne ut av det, men det gjorde vi og da ble det delt ut rundt 100 blomsterhilsener. I tillegg ble det også delt ut en blomsterdekorasjon til hver avdeling på omsorgssenteret, sier Ellinor Olsen.

Etter den tid har det vært svært liten aktivitet i foreninga og Ellinor forteller at de kun har hatt en samling på Brygga.

- Dette var en samling som var nøye klarert av kommunens smittevernledelse og vi fulgte naturlig nok alle retningslinjer med tanke på smittevern. Dette var noe som ble satt svært stor pris på av de som deltok det var en dame som sa at hun følte det som hun kom ut av fengsel, sier Ellinor.

Nå nærmer det seg jul og aktiviteten i Røde Kors er naturligvis fortsatt minimal. Nå har de driftige damene i Røde Kors funnet ut at de vil gi en julestjerne til alle eldre over 70 år som er alene i jula.

- Vi har gått gjennom listene flere ganger, men dersom det er noen vi har glemt er det svært viktig at vi får beskjed om det. Skulle det være noen som er glemt så skal vi fikse opp i det med en gang. Per i dag har vi levert ut rundt 100 julestjerner, sier Ellinor Olsen

Ellinor forteller at de også denne gangen har delt ut blomsterdekorasjoner til hver avdeling på omsorgssenteret.

10 000 kroner fra kommunen
Kjøp av så mange julestjerner koster selvsagt en god del penger og ordfører Elbjørg Larsen fikk derfor en forespørsel fra kasserer Paula Nyrud i Røde Kors om å støtte dem med penger. Hun ble spurt om 5000 kroner, men valgte selv å høyne dette til 10 000 kroner. Under årets siste formannskapsmøte fikk hun også naturlig nok full aksept for at hun hadde støttet dette flotte tiltaket.

En veldig fin tanke
Ordfører Elbjørg Larsen er full av lovord om denne flotte gjerningen.

- Dette er en veldig fin tanke når forholdene er slik som de er, og at vi ikke kan møtes slik som før og være sammen. Vi setter alle sammen stor pris på at dere tar på dere dette arbeidet. Dette betyr nok veldig mye for de som mottar blomsterhilsenen, sier Larsen.

Ellinor kan bekrefte at det er mange som har tårer i øynene når de mottar blomster fra foreninga.

- Det er også viktig å få fram at vi selvsagt har delt ut blomster til de som er bosatt på alle øyer i kommunen, og som er over 70 år og alene. Jeg vil også på vegne av foreninga rette en stor takk til Herøy kommune for at de har støttet oss med penger, avslutter Ellinor Olsen i Herøy Røde Kors.

Røde Kord Herøy_Elbjørg og Ellinor_ny
Ordfører Elbjørg Larsen (t.h.) retter en stor takk til Herøy Røde Kors for at de har tatt initiativ til å dele ut blomster til de eldre som sitter alene i denne merkelige tida. Ellinor Olsen i Herøy Røde Kors takker også kommunen for at de har støttet dem med 10 000 kroner til kjøp av blomster.

Annonser