Blir uten næringssjef

knut_prestoe
Når næringssjef Knut Prestø (bildet) går av med pensjon i slutten av august velger Herøy kommune å ikke tilsette ny næringssjef. I alle fall ikke straks.
I økonomiplanen for 2010 - 2013 som kommunestyret vedtok før jul står det kroner null fra og med 2011 på posten "Næringsadministrasjon".
 
Rådmann Roy Skogsholm sier at oppgavene til næringssjefen blir overført til HALD IKS, samtidig som både han selv og ordføreren skal drive næringsarbeid.
 
- Vi skal evaluere dette ved utgangen av året om vi eventuelt skal tilsette ny næringssjef, sier rådmann Roy Skogsholm til Herøyfjerdingen.
 
 
knut_prestoe
Næringssjef Knut Prestø kan bli den siste næringssjefen i Herøy kommune.

Annonser