Blir rådmann for både Dønna og Herøy

Tor Henning Jørgensen

I ekstraordinært kommunestyremøte torsdag kveld ble Tor Henning Jørgensen konstituert som rådmann for Herøy kommune fra 15. februar til 1. april 2021.

Geir Berglund har sagt opp sin stilling som rådmann i Herøy kommune. I saksutreddningen går det fram at han har en god del avspasering utestående, noe som gjør at det er avtalt at hans siste arbeidsdag er 15. februar 2021.

Det står videre i saksutredningen at prosessen med rekruttering av ny rådmann er i gang og at Formannskapet vedtok i møte den 8. februar å utlyse rådmannstillingen omgående i samarbeid med et rekrutteringsbyrå. Hvor lang tid rekrutteringsprosessen vil ta er usikkert. To av kommunalsjefene er forespurt om konstituering, men de vurderer det slik at det er behov for å prioritere så mye kapasitet som mulig til daglig drift knyttet til lovpålagte tjenester og oppgaver.

Ordfører har vært i dialog med rådmann i Dønna, Tor Henning Jørgensen, som har sagt seg villing til å påta seg oppgaven som rådmann i Herøy for en periode. Et enstemmig kommunestyre satte stor pris på at Dønna kommune og Tor Henning Jørgensen ville avhjelpe kommunen i den nærmeste tida.

Trykk her for å se behandlingen i Kommune-TV.

Annonser