Blir landbruks-sjef i Herøy

hoeberg1
Jørn Høberg (39) fra Dønna blir fra 1. juni landbrukssjef i både Dønna og Herøy. Han og landbrukskonsulent Kartsen Vang planlegger møte med næringslivet i Herøy for å diskutere det framtidige samarbeidet.
Ordningen med felles landbrukssjef for Dønna og Herøy henger sammen med det øvrige samarbeidet mellom Alstahaug, Leirfjord og Herøy, hvor Alstahaug får ansvaret for økonomi og Herøy barnevern i alle de tre kommunene.

Kommunestyret i Herøy vedtok å inngå et slikt samarbeid i april.

Rådmann i Herøy Roy Skogsholm sier dette er en rimelig ordning for kommunene.

- Vi får tilgang til to stillinger, men betaler bare for en halv, sier rådmannen.

Vår nye landbrukssjef Jørn Høberg tiltrådte i fjor stillingen som landbrukssjef i Dønna etter å ha jobbet som forsker ved Bioforsk Nord på Tjøtta.

- Jeg har hatt møter med rådmennene i Dønna og Herøy for å fnne ut hvordan vi skal legge opp dette.

Og om ikke lenge inviterer vi landbruksnæringa til møte for å diskutere det framtidige samarbeidet.

Næringslivet i Herøy vil stifte bekjentskap med både  landbrukskonsulent Karsten Vang og meg, uttaler Jørn Høberg.
hoeberg1
Lansdbrukssjef i Dønna Jørn Høberg blir landbrukssjef også i Herøy fra 1. juni.
karsten_vang
Karsten Vang blir også delaktig i landbruksforvaltningen i Herøy, også han fra Dønna.

Annonser