Helgeland har sterke fagmiljø og kan tilby spennende karrieremuligheter i mange bransjer. Bli bedre kjent med mulighetene i vår flotte region og knytte kontakter med næringslivet mens du studerer eller jobber utenfor regionen.

Herøy kommune og en rekke andre offentlige og private bedrifter på Helgeland samarbeider om regional samfunnsutvikling, omdømmebygging og rekruttering, fordi det er knapphet på relevant kompetanse i mange bransjer. Mange av bedriftene forventer å øke antall ansatte i årene framover.

Foreningen retter seg mot heltidsstudenter og unge i arbeid utenfor regionen. Dere må gjerne ha røtter hit, men det er ingen forutsetning. Ønsket er at regionen skal oppleves som en god heim å bo og jobbe i.

Som medlem får du abonnement på Rana Blad eller Helgeland Arbeiderblad for å følge med på ledige stillinger og næringslivet i regionen, tilbud om strøm til spotpris fra Helgelandskraft, mulighet til å legge ut cv’en, nyhetsbrev på epost, invitasjon til faglig og sosiale møter, bedriftsbesøk, konkurranser med billetter til festivaler, pengepremier m.m.  

Les mer og meld deg inn via www.vivilheim.no