Kampanje: Kampanjen «Ja til medlemskap i Herøy Idrettslag» er for å få flere til å melde seg inn i idrettslaget. For idag er det alt for få som er medlem. Det er ikke de store kostnadene for å være medlem. Det koster 100 kr i året og da får man medlemsfordeler på Herøy Sport og Fritid.

Gulrot for å være medlem: - Støtter opp for et veldig bra Idrettslag. - Man får 10 % på idretts klær på Herøy Sport og Fritid. - 2 ganger i året har idrettslaget klubbkveld der man får 30 % på idretts klær på Herøy Sport og Fritid. Det skal være klubbkveld i april (viktig å betale medlemsavgiften).

Blanketter: Herøy IL skal sende ut blanketter iløpet av påsken og det blir også lagt ut på Herøy Sport og Fritid. Herøy IL vil også selge medlemskap på klubbkvelden i april. Man trenger ikke å være aktiv utøver for å være medlem, sier Kirsti og Bente Karlsen til Herøyfjerdingen.

70-års jubileum: Herøy IL har i år 70-års jubileum og skal med dette arrangere Idretts galla den 25. mai. Mer info om jubileet kommer senere.