Bli med på strand- og veirydding

Dette bildet er tatt under en ryddeaksjon i regi av Mowi.

SHMIL og Herøy kommune oppfordrer folk til å delta på strand- og veirydding med godt smittevern.

Tradisjonen tro er det også i år ønskelig at det ryddes langs strender og veier fram mot 17. mai.

For å gjøre dette enklest mulig for folk kan man i år rydde søppel i strandsekker og vanlig blanke sekker om hverandre. Det er viktig å presisere at søppelet må være plassert i sekker før det blir hentet. 

Sekkene må plasseres langs hovedvei innen onsdag den 12. mai kl. 12.00 og de blir da hentet av personell fra kommunen. Det er også viktig at det meldes fra til kommunen på tlf. 75068000 om hvor det er plassert søppel , slik at hentingen blir mest mulig effektiv. Ordningen gjelder dessverre ikke før sør-øyene. 

Både strandryddesekker og vanlige blanke sekker kan fås ved å henvende seg til Herøy kommune mellom kl. 08.00 og 15.00 fra mandag til fredag. 

Egen strandryddeuke til høsten
Fra 11. til 19. september arrangeres det i regi av den ideelle foreningen Hold Norge Rent en egen strandryddeuke, men man kan også nå melde inn egne aksjoner. Fredag 7. mai er det blant annet meldt inn en egen aksjon på Seløy som folk kan delta på.

Trykk her for å lese mer om strandrydding på Hold Norge Rent.

Annonser