Bli med på konfirmantpresentasjon i Herøy kirke

Herøy kirke

Da er det nye konfirmantkullet klar til presentasjon, og det skjer ved gudstjenesten søndag den 4. oktober kl. 12.00.

Da er det nye konfirmantkullet klar til presentasjon, og det skjer ved gudstjenesten søndag den 4. oktober kl. 12.00. Konfirmantene vil gå i prosesjon, bli presentert ved navn og få overrakt sitt personlige eksemplar av Bibelen, som skal brukes i undervisningen frem til konfirmasjonen Pinsedag neste år.

Det var konfirmantinnskrivning i går, men påmeldingen til å delta i konfirmantåret er ikke slutt. Er man døpt i hjemlandet sitt, og er 14-15 år, da er man velkommen til å ta del i konfirmantåret sammen med andre herøyfjerdinger i samme årgang. Og er man ikke døpt men har lyst på å være med og bli døpt før konfirmasjonen, da er det også mulig – og veldig vanlig.

Det er Høsttakkefest på søndag, og kirken vil være pyntet i høstens farger. Det vil være lystenning og ofring til menighetens arbeid!

Konfirmantpresentasjonen er den offisielle begynnelse på konfirmantåret, og alle – familie, venner og menighet - oppfordres til å bli med på gudstjenesten i Herøy Kirke på søndag klokka 12.00.
 

Gunver Birgitte Nielsen
prest

Annonser