Bli med og støtt konfirmantenes innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp!

Konfirmantenes innsamlingsaksjon 2021_hoved

I likhet med i fjor blir konfirmantenenes innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp også i år digital. Herøy menighet oppfordrer folk til å støtte aksjonen.

Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon, Fasteaksjonen, er Norges nest største. For over 50 år siden begynte menighetene i Norge å ha denne årlige innsamlingsaksjonen i fastetiden; ukene før påske. De kirkelige konfirmantene har hele tiden hatt aksjonen som et prosjekt siste uka før påskeferien. Tradisjonelt har de kommet på dørene i sitt nærområde med bøsser, for å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps forskjellige prosjekter. Til sammen har det gjennom årene blitt samlet inn 1,2 milliarder kroner til fasteaksjonen! De innsamlede midlene har vært avgjørende for at Kirkens Nødhjelp kan sette i gang nødhjelpsoperasjoner når krig og naturkatastrofer rammer, og samtidig drive langsiktig utviklingsarbeid i mange land.

De siste årene har tema for fasteaksjonen vært TILGANG PÅ RENT VANN FOR ALLE. Samtidig settes fokus på grunnene til at så mange i verden mangler rent vann: Krig, fattigdom, urettferdig politikk og klimaforandringene. Slik handler fasteaksjonen om mer enn å samle inn penger. Vi vet at fattigdom om urettferdighet er menneskeskapt, og det betyr at vi kan bekjempe problemene og skape en rettferdig verden om vi engasjerer oss og jobber politisk eller på andre måter.

Aldri før har rent vann vært så viktig som i 2020, da pandemien rammet oss alle. Vi ser at Kirkens Nødhjelps lange erfaring, kunnskap og arbeid med vann er livsviktig i kampen mot viruset i fattige land. Det bygges håndvaskstasjoner, bores brønner, kjøres ut vannbiler og drives opplæring i hygiene og smittevern.

Grunnet pandemien ble fjorårets aksjon digital, og det samme blir den i år. Konfirmantene kan dermed ikke komme på døra di med bøsse, men de lærer om Kirkens Nødhjelp, solidaritet og aksjonstemaet, og vil oppfordre alle til å støtte aksjonen også i år. Dette kan gjøres på ulike måter:

Herøy menighet har opprettet en innsamlingsakjon på Facebook, som konfirmantene deler. Alle bidrag gitt her går direkte til Kirkens Nødhjelp, uten at noe går bort i gebyrer.

Det går også an å vippse direkte til Fasteaksjonen: Vipps til 2426.

Ved å sende en sms med kodeord VANN til 2426 trekkes automatisk 250 kr fra avsender til aksjonen.

Konfirmantene og Herøy menighet takker så masse for all støtte til Fasteaksjonen 2021!

Tekst: Menighetspedagog Trine B. Heggheim

Konfirmantenes innsamlingsaksjon 2021_barn med vann

Annonser