Bidrar til folketalløkning

1_oeker_folketallet
Tre unge kvinner i kommunens hjemmetjeneste gjør alle sitt for å øke innbyggertallet i Herøy. For tiden går de rundt som levende og flotte reklamefigurer for prosjektet "Økt Bosetting".
Det er øvrige ansatte i omsorgsektoren som ved å ønske bildet av kvinnene i Herøyfjerdingen oppfordrer mange andre om å gjøre det samme.
 
Det skulle kanskje være unødvendig å legge til at oppfordringen blir frambragt med et aldri så lite glimt i øyet?
 
Foto: Gunn Dahl
1_oeker_folketallet
Karina Kilvær (fra venstre), Aina Andersen og Merete Opland jobber alle i hjemmetjenesten og bidrar til å øke folketallet i Herøy.

Annonser