Bevilgningssaker i formannskapet

ordfoerer_afj_02
Det går mot en lang dag for politikerne i Herøy tirsdag. Etter formiddagens kommunestyremøte, samles nemlig formannskapet med en lang rekke bevilgningssøknader på lista.
Sakene til formannskapet tirsdag 24. juni er som følger:

Sak 65/08: SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - 01.07.2008 - 30.06.2012
HUSVÆR HANDEL AS


Rådmannens innstilling:
1) I medhold av Alkoholloven innvilges salgsbevilling for øl med følgende spesifikasjon:

Tidsrom:    01.07.2008 – 30.06.2012
Bevillingshaver:  Husvær Handel A/S – org. nr. 938 004 102
Styrer:   Eva Betty Theimann
Stedsfortreder:  Irene Johannessen
Bevillingssted:  Lokalene til Husvær Handel A/S gnr. 27 bnr.88
Salgstid:  mandag – fredag – 09.00 – 16.00 dag før søn- og helligdag kl. 09.00 – 13.00

2) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement
     - vedtatt av kommunestyret 07.06.07 – sak 26/07.

Saksutredning:

Lovgrunnlag: Alkoholloven av 2.juni 1989 nr. 27 med endringer av lov av 17.des.2004 nr. 86,
                       samt rundskriv IS-5/2008 fra Sosial- og Helsedirektoratet.

Fra Husvær Handel A/S (org.nr. 938 004 102) er det innkommet søknad om bevilling for salg av øl, da nåværende bevilling utløper 30.juni 2008.

Det søkes om salg i åpningstiden som er:
mandag – fredag                     kl. 09.00 – kl. 16.00   
dag før søn- og helligdag        kl. 09.00 – kl. 13.00

Som styrer for bedriften er Eva Betty Theimann med Irene Johannessen som steds-
fortreder.  Begge har dokumentert at kunnskapsprøven er bestått, jfr. § 1-7c.

I samsvar med alkohollovens §§ 1-7 og 1-15 har søknaden vært til uttalelse hos sosialetaten,
lensmannen og skatteetaten.
 

Sak 66/08: SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - 01.07.2008 - 30.06.2012  SANDVÆR HANDEL

Rådmannens innstilling:
1) I medhold av Alkoholloven innvilges salgsbevilling for øl med følgende spesifikasjon:

Tidsrom:    01.07.2008 – 30.06.2012
Bevillingshaver:   Sandvær Handel  – org. nr. 942 372 211
Styrer:   Borghild Edvardsen
Stedsfortreder:   Det gis dispensasjon fra kravet om stedsfortreder,
jfr. Alkoholloven § 1-7c
Bevillingssted:  Lokalene til Sandvær Handel gnr. 1 bnr.32
Salgstid:  mandag – fredag – 13.00 – 16.30 dag før søn- og helligdag kl. 13.00 – 16.00

2) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement
     - vedtatt av kommunestyret 07.06.07 – sak 26/07.


Saksutredning:
Lovgrunnlag: Alkoholloven av 2.juni 1989 nr. 27 med endringer av lov av 17.des.2004 nr. 86, samt rundskriv IS-5/2008 fra Sosial- og Helsedirektoratet.

Fra Sandvær Handel  (org.nr. 942 372 211) er det innkommet søknad om bevilling for salg av øl,
da nåværende bevilling utløper 30.juni 2008.

Det søkes om salg i åpningstiden som er:
mandag – fredag                     kl. 13.00 – kl. 16.30   
dag før søn- og helligdag        kl. 13.00 – kl. 16.00

Som styrer for bedriften er Borghild Edvardsen.  Hun har dokumentert at kunnskapsprøven er bestått, jfr. § 1-7c. Det søkes om dispensasjon fra kravet om stedsfortreder jfr. § 1-7c.

I samsvar med alkohollovens §§ 1-7 og 1-15 har søknaden vært til uttalelse hos sosialetaten,lensmannen og skatteetaten.

Sak 67/08: SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - 01.07.2008 - 30.06.2012 BRASØY HANDELSSAMVIRKE Rådmannens innstilling: 1) I medhold av Alkoholloven innvilges salgsbevilling for øl med følgende spesifikasjon: Tidsrom:    01.07.2008 – 30.06.2012 Bevillingshaver:  Brasøy Handelssamvirke – org. nr. 918 008 586 Styrer: Ann Grethe Waade Edvardsen Stedsfortreder: Liv Toril Storholm Bevillingssted:  Lokalene til Brasøy Handelssamvirke gnr. 25 bnr. 49 Salgstid:  mandag – fredag kl. 09.00 – kl. 18.00dag før søn- og helligdag kl. 09.00 – kl. 15.00 2) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement    - vedtatt av kommunestyret 07.06.07 – sak 26/07.

Sak 68/08: SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - 01.07.2008 - 30.06.2012 ROBERT GRØNBECH AS

Rådmannens innstilling:
1) I medhold av Alkoholloven innvilges salgsbevilling for øl med følgende spesifikasjon:

Tidsrom:    01.07.2008 – 30.06.2012
Bevillingshaver:     Robert Grønbech A/S – org. nr. 954 243 400
Styrer:    Arild R. Grønbech
Stedsfortreder:    Tore Grønbech
Bevillingssted:    Lokalene til Robert Grønbech gnr. 3  bnr. 108
Salgstid:    mandag – fredag kl. 09.00 – kl. 20.00
dag før søn- og helligdag kl. 09.00 – 18.00

2) Søknad om salg til kl. 21.00 på hverdager og kl. 19.00 på  lørdager avslås i medhold
     av § 3.7 pkt. 2.3 maksimaltid.

3) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement
    - vedtatt av kommunestyret 07.06.07 – sa 26/07.

Sak 69/08: SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - 01.07.2008 - 30.06.2012
SIGURD DAHL ANS


Rådmannens innstilling:
1) I medhold av Alkoholloven innvilges salgsbevilling for øl med følgende spesifikasjon:

Tidsrom:    01.07.2008 – 30.06.2012
Bevillingshaver:     Sigurd Dahl ANS – org. nr. 911 109 298
Styrer:    John Sigurd Dahl
Stedsfortreder:    Thor Dahl
Bevillingssted:    Lokalene til Sigurd Dahl ANS gnr. 5  bnr. 93
Salgstid:    mandag – fredag kl. 08.30 – 18.00 dag før søn- og helligdag kl. 08.30 – 18.00

2) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement
     - vedtatt av kommunestyet 07.06.07 – sak 26/07.

Sak 70/08: SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - 01.07.2008 - 30.06.2012 COOP SELØY BA

Rådmannens innstilling:
1) I medhold av Alkoholloven innvilges salgsbevilling for øl med følgende spesifikasjon:

Tidsrom:    01.07.2008 – 30.06.2012
Bevillingshaver:     Coop Seløy BA – org. nr. 957 894 607
Styrer:    Lill Ann Eide
Stedsfortreder:    Edith Mathisen
Bevillingssted:    Lokalene til Coop Seløy gnr. 6  bnr. 119/145
Salgstid:    mandag – fredag kl. 09.00 – 18.00
dag før søn- og helligdag kl. 09.00 – 18.00

2) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delgeringsreglement
    - vedtatt av kommunestyret 07.06.07 – sak 26/07.

Sak 71/08: SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ØL - 01.07.2008 - 30.06.2012 COOP HELGELAND - PRIX HERØY

Rådmannens innstilling:

1) I medhold av Alkoholloven innvilges salgsbevilling for øl med følgende spesifikasjon:

Tidsrom:    01.07.2008 – 30.06.2012
Bevillingshaver:     Coop Helgeland BA (Prix Herøy) – org. nr. 947 458 280
Styrer:    Edel Martinsen
Stedsfortreder:    Anita Bakkelid
Bevillingssted:    Lokalene til Prix Herøy gnr. 4  bnr. 184
Salgstid:    mandag – fredag kl. 09.00 – kl. 20.00
dag før søn- og helligdag kl. 09.00 – 18.00

2) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement
- vedtatt av kommunestyret 07.06.07 – sak 26/07.

Sak 72/08: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING SELØY KYSTFERIE

Rådmannens innstilling:
1. I medhold av Serveringsloven innvilges serveringsbevilling med følgende spesifikasjon:
      
Tidsrom:  Fra vedtaksdato og inntil endringer oppstår, som etter
serveringsloven krever ny serveringsbevilling.

Bevillingshaver: Seløy Kystferie - org.nr. 985 628 521

Daglig leder: Kristian Olsen
Bevillingssted:  Seløy Kystferie gnr. 6 bnr. 169
Seløy, 8850 Herøy

Type virksomhet:  PUB, overnatting og aktivitetsferie


2) Det forutsettes at lokalene og kaiområdet holder en lovlig standard, og at ulykkes-hindrende tiltak er iverksatt ved driftsstart, jfr. brev av 21.05.08 fra Lensmannen i Herøy og Dønna. 

3) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement
- vedtatt av kommunestyret 07.06.07 – sak 26/07.Sak 73/08: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING SELØY KYSTFERIE

Rådmannens innstilling:
1) I medhold av Alkoholloven innvilges skjenkebevilling med følgende spesifikasjon:

Tidsrom:  vedtaksdato – 30.06.2012

Bevillingshaver:  Seløy Kystferie - org.nr. 985 628 521

Styrer:  Kristian Olsen

Stedsfortreder:  Gunn Olsen

Bevillingssted: Seløy Kystferie gnr. 6 bnr. 169 Seløy, 8850 Herøy

Alkoholvare:  Øl, sterkøl, vin og brennevin
 
Type virksomhet:  PUB, overnatting og aktivitetsferie

Skjenketid:  Øl, sterkøl, vin mellom kl. 12.00 – 03.00
Brennevin mellom kl 13.00 – 03.00
Uteservering (terrasse på lukket kai) til kl.  24.00

2) Det forutsettes av lokalene og kaiområdet holde er lovlig stardard, og at ulykkes-hindrende tiltak er iverksatt ved driftsstart,  jfr. brev av 21.05.08 fra Lensmannen i Herøy og Dønna.  

3) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement - vedtatt av kommunestyret 07.06.07 – sak 26/07.

Sak 74/8: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - 01.07.2008 - 30.06.2012
HAVNOMADEN.NO


Rådmannens innstilling:
1) I medhold av Alkoholloven innvilges skjenkebevilling med følgende spesifikasjon:

Tidsrom:  01.07.2008  – 30.06.2012

Bevillingshaver:  Havnomaden.no - org.nr. 987 344 865

Styrer:  Inge Skauen

Stedsfortreder: Bent Torstein Skauen

Bevillingssted:  Havnomadens Hus gnr. 27 bnr. 44
Husvær, 8842 Brasøy

Alkoholvare: Øl og vin
 
Type virksomhet: Kafe, overnattingssted, kajakkutleie

Skjenketid: Mellom kl. 12.00 – 01.00
Uteservering (på kaien) til kl. 24.00

2) Det må iverksettes sikringstiltak som hindrer personulykker på serveringsstedet, jfr. brev av 21.05.08 fra Lensmannen i Herøy og Dønna. 

3) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement
- vedtatt av kommunestyret 07.06.07 – sak 26/07.

Sak 75/08:SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - 01.07.2008 - 30.06.2012
FÆRØY EIENDOM AS "BRYGGA"


Rådmannens innstilling:
1) I medhold av Alkoholloven innvilges skjenkebevilling med følgende spesifikasjon:

Tidsrom:  01.07.2008  – 30.06.2012

Bevillingshaver: Færøy Eiendom AS ”Brygga”
org.nr. 987 344 865

Styrer: Elisa Thoresen

Stedsfortreder: Sandrine Halvorsen

Bevillingssted: Herøy Brygge gnr. 4 bnr. 100
8850 Herøy

Alkoholvare:  Øl, sterkøl, vin og brennevin
 
Type virksomhet: Kafe / restaurant

Skjenketid:  Øl, sterkøl, vin mellom kl. 11.00 – 03.00
Brennevin mellom kl 13.00 – 03.00
Uteservering (på kaien) til kl.  24.00

2) Det må iverksettes sikringstiltak som hindrer personulykker på serveringsstedet, jfr. brev av 21.05.08 fra Lensmannen i Herøy og Dønna. 

3) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement
- vedtatt av kommunestyret 07.06.07 – sak 26/07.
 

Sak 76/08: SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - 01.07.2008 - 30.06.2012
BRASØY HANDELSSAMVIRKE "PUB"


Rådmannens innstilling:
1) I medhold av Alkoholloven innvilges skjenkebevilling med følgende spesifikasjon:

Tidsrom:  01.07.2008 – 30.06.2012
Sommerhalvåret 15.04. – 30.09.
Bevillingshaver:  Brasøy Handelssamvirke - org.nr. 918 008 586

Styrer:  Sten Ove Mathisen

Stedsfortreder: Jorunn Storholm

Bevillingssted:  Kai (uteareal) i forbindelse med butikken
gnr. 24 bnr. 49, 8842 Brasøy

Alkoholvare:  Øl og vin
 
Type virksomhet: PUB

Skjenketid: Uteservering (på kaien)  kl. 12.00 – 23.00


2) Det må iverksettes sikringstiltak som hindrer personulykker på serveringsstedet,
jfr. brev av 21.05.08 fra Lensmannen i Herøy og Dønna. 

3) Vedtaket fattes i medhold av politisk styringssystem og delegeringsreglement - vedtatt av kommunestyret 07.06.07 – sak 26/07.

Sak 78/08:KULTURMIDLER 2008
Rådmannens innstilling:

I budsjettet for 2008 ble det satt av kr. 95.000 til kulturmidler.
Dette fordeles på følgende måte:


Norges Blindeforbund    1000
Pensjonistforeninga      1000
GDF Tennas vel      2000
Gåsvær kapell       2000
KFUK/KFUM        6000
Vefsn Skyttersamlag    1000
Seniordansegruppa     1000
Røde kors besøkstjeneste    1000
Husforeningen Vallhall      2000
Herøy Il      47000
Åkvikfjellets venner    1000
Øksningan UL 1     2000
Øksningan UL 2      2000
Husvær bedehus     2000
Herøy kirkeforening    1000
Herøy Volley    1000
Skibbåtværs Venner    10000
Herøy Musikkorps    12000
            Sum: 95000 kroner
           
Saksutredning:

Muligheten for å søke om kommunale kulturmidler ble kunngjort ved annonse i Helgelands Blad
og i Herøyfjerdingen.
Søknadsfristen var satt til 15. april. Det kom inn 18 søknader innen fristens utløp.

Det kan søkes om midler til
-    idrett- og friluftsliv
-    barne- og ungdomsaktiviteter
-    tiltak for funksjonshemmede
-    forsamlingshus
-    historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende
-    kulturarbeid for øvrig som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst, husflid og lignende.


Vurdering:
Det tilrås at en ivaretar flest mulig av søkerne ved tildelingen. Likeså at like organisasjoner blir mest mulig likt behandlet, og at nystartede tiltak blir prioritert.
 

Sak 78/08: KULTURMINNEÅRET 2009 - KOMMUNAL KONTAKTPERSON
Rådmannens innstilling: Ingen innstilling
Saksutredning:

Regjeringa har pekt ut 2009 som det nye kulturminneåret. Etter planen arrangeres et nytt kulturminneår hvert tiende år. Gjennom Kulturminneåret 2009 ønsker regjeringa å stimulere til engasjement og oppmerksomhet rundt mangfoldet i kulturarven.

Kulturminneåret 2009 er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet. Begge departementene ser et stort potensial for å trekke med også andre departement som har et viktig sektoransvar for kulturminner og kulturmiljø. Departementene har også invitert KS til å samarbeide om kulturminneåret, for å sikre en bedre og bredere kontakt mot kommunene.

Skal kulturminneåret bli slagkraftig, må museene, forvaltningen og de frivillige organisasjonene samarbeide, både lokalt og sentralt. For å sikre et godt samarbeid har Miljøverndepartementet og Kultur- og kirkedepartementet satt ned en arbeidsgruppe som skal koordinere de ulike aktivitetene i året.

Gruppa består av representanter for Norges kulturvernforbund, Riksantikvaren, ABM-utvikling, Norges museumsforbund og KS. Norges kulturvernforbund leder gruppa.

Norges kulturvernforbund har, som paraplyorganisasjon for de frivillige organisasjonene på kulturminneområdet, tatt på seg hovedansvaret for arbeidet med kulturminneåret. Forbundet har også sekretariatsansvaret for kulturminneåret og er sekretariat for arbeidsgruppa.Aktivitetene i kulturminneåret vil skje på en rekke felt, både lokalt/regionalt og nasjonalt. Riksantikvaren vil ha et særskilt ansvar for viktige markeringer innen sitt ansvarsområde.

Det er åpnet egen nettportal for Kulturminneåret 2009:  www.kulturminneaaret 2009.no

Sak 79/08: KOMMUNIKASJON/SKOLERUTER  HURTIGBÅT - BUSS

Rådmannens innstilling:

Herøy formannskap går inn for følgende ruteopplegg med buss/undertransportør, hurtigbåt og ferge for videregående skoleelever (VGS) og barne- og ungdomskoleelever (BUS) fra skolestart høsten 2008:

1. Skolerute VGS, morgen, opprettholdes som i dag. Skolerute VGS, ettermiddag, som i dag med følgende endring: Undertransportør til Seløy starter på Flostad kl.1550.

2. Rute 18-172 ”Thorolf Kveldulfsøn” opprettholdes som i dag.

3. Skolerute BUS Husvær og Brasøy med ”Thorolf Kveldulfsøn” til/fra Tennvalen og videretransport med buss, som i dag.

4. Skolerute BUS Øksningan, med buss via Nord-Herøy og Engan til/fra Herøy
sentralskole.

5. Skolerute BUS Seløy, morgen, med buss til Nord-Herøy for overgang til buss fra  Øksningan ettermiddag, med undertransportør fra Herøy sentralskole til Seløy.

6.    Undertransportør forestår følgende transport som i dag:

-    VGS-elever fra Tennvalen til Flostad
-    BUS-elever fra Hokleppan m.m.til Herøy sentralskole
-    VGS-elever fra Flostad til Seløy

7.    Det fremmes krav til Nordland Fylkeskommune om å benytte undertransportør for transport av BUS-elever til Seløy etter endt skoledag kl.1410.


Saksutredning:
Herøy kommune var i møte med Nordland Fylkeskommune i januar d.å. for å drøfte alternative muligheter for å løse skoleskyssen fra høsten 2008, etter at driften i skolene i Husvær, Øksningan og Seløy blir nedlagt.

Med bakgrunn i møtet i Bodø utarbeidet kommunen forslag til kommunikasjonsmønster, buss, samfunnsbåt og hurtigbåtruter som skulle bli et godt tilbud for skoleelever, pendlere og andre reisende til/fra Herøy.
Dette ble formidlet pr.brev til Nordland Fylkeskommune 29.02.08.

Etter å ha hatt dette til vurdering anmodet fylkeskommunen om møte med Herøy kommune 14.april for å diskutere sitt forslag.
Det ble i møtet ikke fremlagt noe skriftlig forslag fra fylkeskommunen.
Fylkeskommunens klare signaler i møt gikk på følgende:

* Hurtigbåten ”Thorolv” skulle benyttes i rute Sandnessjøen – Flostad - Sandnessjøen
* ”Samfunnsbåt” skulle benyttes for transport av elever til videregående skole i S.sjøen og barne- og ungdomskole på Herøy samt arbeidspendling og øvrig personbefordring til Flostad som trafikknutepunkt.
* Anløp med ”Vegtind” på Herøy utgår.

Fylkeskommunens tanker om fremtidig kommunikasjon for Herøy kommune var kun til en forverring av tilbudet til kommunens befolkning.

Det ble umiddelbart avholdt et møte lokalt som konkluderte med at fylkeskommunens innspill ble forkastet og at en skulle ta utgangspunkt i nåværende ruter og prøve å tilpasse disse til beste for brukerne.
 Følgende forutsetninger ble lagt til grunn for nytt ruteforslag:

* Det skal gå en buss fra Øksningan til Herøy sentralskole
* Det skal gå en buss fra Seløy til Herøy sentralskole
* Siden det kun er to busser til disposisjon legges bussruten fra Tennvalen til Herøy sentralskole ned
* Elev fra Tennvalen transporteres med hurtigbåten ”Thorolf Kveldulfsøn” til Flostad
* Elever fra Brasøy og Husvær transporteres med hurtigbåten ”Thorolf Kveldulfsøn” til Flostad.
* Elever som kommer med hurtigbåt til Flostad transporteres videre med buss til Herøy sentralskole.
* For å tilpasses skolestart og skoleslutt på Herøy sentralskole anløpes Austbø mellom Flostad og Sandnessjøen begge turer.

Følgende brev ble oversendt Nordland Fylkeskommune 240408:

Det vises til tidligere korrespondanse og møte på Herøy 14.april vedrørende ovennevnte.

Med bakgrunn i møtet på Herøy har ordfører, rådmann, oppvekst- og kultursjef og undertegnede diskutert saken og kommet fram til følgende forslag til løsning på de utfordringer kommunen har i denne forbindelse:

1.    Det settes opp egen buss for transport av barne-og ungdomskoleelever fra Øksningan til Herøy sentralskole.
2.    Det settes opp egen buss for transport av barne-og ungdomskoleelever fra Seløy til Herøy sentralskole.
3.    Hurtigbåten ”Thorolf Kveldulfsøn” forestår transport av barne-og ungdomskoleelever fra Sandvær, Husvær, Brasøy og Tennvalen til/fra Flostad.
    Elevene transporteres med buss mellom Flostad og Herøy sentralskole.
    Pendlertilbud Tennvalen- Brasøy opprettholdes som i dag.
    For å nå skolestart på Herøy kl.0830 må ”Thorolf Kveldulfsøn” kjøre til Flostad før den     går til Austbø og Sandnessjøen på morgen og fra Sandnessjøen til Austbø og Flostad på     ettermiddag grunnet skoleslutt på Herøy kl.1400.
4.    Undertransportør som i dag.
5.    Elever til VG-skole i Sandnessjøen reiser med ferge over Søvik som i dag.
6.    Det forutsettes videre at ruteopplegget for ”Thorolf Kveldulfsøn” for øvrig opprettholdes som i dag, både hverdager, lørdager og søndager.

Sak 80/08: TV-AKSJONEN BLÅ-KORS 2008 OPPRETTELSE AV KOMITE
Rådmannens innstilling:
Som komite for TV-aksjonen 2008 i Herøy kommune oppnevnes:
1) Ordfører Arnt-Frode Jensen – leder
2)
3)
4)
5)


Saksutredning:
TV-aksjonen avvikles i år søndag 19.oktober 2008.

Årets TV-aksjon er tildelt Blå-Kors Norge.  Blå Kors utgjør et landsomfattende nettverk som hjelper rusmissbrukere og deres pårørende til et bedre liv.  Blå Kors driver 34 virksomheter og har som mål å hjelpe mennesker som lider på grunn av eget eller andres rusmissbruk, med særlig fokus på barn og unge.  Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til prosjekter i Norge rettet mot barn og unge som er rammet, men også til prosjekter i blant annet Ukraina, Brasil,
Lesotho og India.

Det anmodes om at ordføreren medvirker til at det blir opprettet en kommunekomite og ordføreren påtar seg vervet som leder av komiteen.

Komiteen bør elles bestå av ressurspersoner som kan bidra til å engasjere frivillige til årets aksjon.

Sak 81/08: SØKNAD OM STØTTE TIL BOKUTGIVELSE
Rådmannens innstilling:
1.  Jan Erik Sandnes innvilges økonomisk støtte til to bokprosjekter med til sammen
kr. 20 000,-.

2.  Beløpet overføres fra Formannskapets disposisjonskonto 1.1990.4901.190.000 til konto1.2871.4750.385.000 Tilskudd kulturtiltak, for utbetaling.

Saksutredning:
Forfatteren Jan Erik Sandnes har ved to anledninger søkt kommunen om økonomisk støtte til bokutgivelser.  Den første søknaden datert 03.12.07, gjaldt boka ”Suzannes arv”.  Jan Erik Sandnes vil i løpet av sommeren 2008 gi ut boka ”En svenske til besvær”, og i søknad av 05.05.08 søker han også om støtte til dette bokprosjektet.

Forfatteren har fremlagt bekreftelser på utgifter i forbindelse med utgivelsene.

I denne saken vil saksbehandler vise til en lignende behandling hvor formannskapet i sak 133/07 gjorde følgende vedtak:

”Herøy formannskap imøtekommer søknaden fra Bjørn Økern med tilskudd kr. 23.900,- til formål som omsøkt.
Utgiften belastes konto 1.1802 Næringsarbeid, med overføring fra formannskapets disp. konto 1.1990.4901.190.000.
Før utbetaling skal søker dokumentere utgiftene i prosjektet”.
Tilrådning:
Med henvisning til likhetsprinsippet tilrår oppvekst- og kultursjefen at Herøy formannskap imøtekommer søknadene fra Jan Erik Sandnes, og innvilger en økonomisk støtte til bokprosjektene på til sammen kr. 20 000,-.

Sak 82/08: SØKNAD OM STØTTE TIL NORWAY CUP I brev av 18. april søker foreldrekontaktene Rita Larsen og Heidi Nlsen om støtte for å delta i Norway Cup for guttelaget, et samarbeidprosjekt mellom idrettslagene i Herøy og Dønna.

Rådmannen innstilling: Herøy kommune bevilger 10.000 kroner

Sak 83/08: STØTTE TIL SAMBANDSUTSTYR
Rådmannens innstilling:
Herøy formannskap bevilger kr. 5000 i støtte til Røde Kors Sandnessjøen for innkjøp av sambandsutstyr.
Bevilgningen dekkes over formannskapets disposisjonskonto.


Saksutredning:
Røde Kors Hjelpekors Sandnessjøen søker om økonomisk støtte til innkjøp av sambandsutstyr.
De har behov for å investere i utstyr for totalt ca. kr. 50000.
Sambandsutstyret de har i dag er i så dårlig forfatning at ved en aksjon vil de ikke ha kommunikasjon med andre etater og organisasjoner.

Dette medfører en meget alvorlig konsekvens  for hjelpekorpset og redningstjenesten.
Hjelpekorpsene utgjør den største delen av frivillige redningsenheter i Norge. De driver med alt fra førstehjelpskurs, vakthold, redning, søk i fjell , vann og land, vakter på idrettsarrangement o.s.v..
Det er ingen tvil om at denne organisasjon
en gjennomfører et samfunnsnyttig arbeid som gjør dem berettiget til økonomisk støtte fra samfunnet.
Jeg vil anbefale at Herøy kommune støtter tiltaket.Sak 84/08: SKOLESKYSS PÅ GRUNN AV FARLIG SKOLEVEI ELEVER FRA NORD-HERØY KRETS

Rådmannens innstilling:
1.    Herøy formannskap vurderer det slik at skoleveien for elevene fra Nord-Herøy er særlig farlig for 1. – 4. årstrinn på grunn av manglende trafikksikkerhetstiltak på og ved Herøysundbrua.  Skyssen vil opphøre så snart manglene ved brua er rettet.

2.    Kostnader ved den utvidede skoleskyssen legges fram som egen sak for formannskapet.

3.    Kostnader til tilsyn før og etter skoletid forutsettes dekket innen eksisterende rammer.

Saksutredning:
Elevene på 1. – 7. trinn fra Nord-Herøy har siden høsten 2002 hatt rett til skoleskyss uansett avstand på grunn av farlig skolevei.  Dette vedtaket ble opphevet av kommunestyret i sak 76/07 med virkning fra 01.08.08.

Ordfører ønsker at administrasjonen ser på denne saken på nytt og gjør en vurdering av skoleveien i henhold til § 13-4 i opplæringsloven, og konsekvenser dette kan få for skyss-, og tilsynsordningen ved Herøy sentralskole.

Lov og forskrift:
Opplæringslova og Forskriften til loven sier følgende om elevenes rettigheter til skyss og ansvarsfordelingen mellom kommune og fylkeskommune:

I Opplæringslovas kapittel 7 finner vi reglene som fastsetter elevenes rettigheter til skoleskyss. Alle grunnskoleelever som bor mer enn fire kilometer fra skolen, har rett til gratis skoleskyss. Elever i 1. klasse har rett til skoleskyss dersom de bor mer enn to kilometer fra skolen. Uavhengig av avstanden mellom hjem og skole har dessuten elever med særlig farlig eller vanskelig skolevei og elever som har behov for båttransport, rett til fri skoleskyss.

Det samme er tilfelle for elever med funksjonshemming eller midlertidig sykdom eller skade som gjør at de trenger skyss til skolen. Barn under skolepliktig alder med rett til spesialpedagogisk hjelp har også krav på fri skoleskyss.

Reglene for ansvarsfordelingen av skoleskyssen finner vi i opplæringslovas § 13-4. Hovedregelen er at fylkeskommunen er ansvarlig for skoleskyssen. Kommunen betaler refusjon etter persontakst for elevene som skysses.

Kommunen har imidlertid det fulle og hele ansvaret for skyss av elever som har rett til skyss pga. ”særleg farleg eller vanskeleg skoleveg” og kommunen skal oppfylle retten til reisefølge og tilsyn etter § 7-4.

Vurdering
I prinsippvedtaket som kommunestyret gjorde i sak 12/02 om gratis skoleskyss for elever fra Nord-Herøy, ble det tatt forbehold om at ordningen skulle gjelde til de planlagte trafikksikkerhetstiltak på strekningen Silvalen – Herøy sentralskole var gjennomført.

Fortsatt gjenstår trafikksikkerhetstiltak på Herøysundbrua, som mangler gang- og sykkelvei.  Det er med denne bakgrunn at følgende uttalelse fra FAU ved Herøy sentralskole ble gjort i møtet den 30.08.07:
Vi ber kommunestyret endre ordningen slik at elever i 1.-5. trinn får gratis skyss over bruene hele året, mens elever i 6.- 7. trinn får gratis skyss over bruene i den mørke delen av året.

Dersom kommunen velger å definere veien til/fra heim som særleg farleg og vanskeleg, har kommunen ansvar for å etablere reisefølge og tilsyn. Kommunen må m.a.o. iverksette tiltak som gjør eleven i stand til å overvinne det farlige og vanskelige på skoleveien.

Fra høsten 2008 vil vi ha 14 elever på Nord-Herøy i 1. – 4. årstrinn og 26 elever i 5. – 7. årstrinn som vil kunne komme under en slik ordning.

Det er naturlig at foreldrene er engstelig for sine barn som må passere Herøysundbrua på skoleveien. 

Saksbehandler mener at skoleveien generelt er særlig farlig for de minste elevene, men spesielt er Herøysundbrua og skoleveien farlig i vinterhalvåret.

Dersom kommunen velger å gi skoleskyss vil det utløse økonomiske kostnader.  Hvor store disse blir, er avhengig av hvordan skyssopplegget blir fra høsten.  Det enkleste vil være å gi busskort til de elevene som får fri skyss, og at de bruker allerede eksisterende transportmidler.  Hvis vi derimot må etablere ekstra skyssordning, vil kostnadene bli betraktelig større.

Opplegget for skoleskyss fra høsten 2008 er enda ikke klarlagt, jmf formannskapet vedtak i sak 59/08.  Det er derfor vanskelig å kunne gi et godt overslag over kostnader og praktisk gjennomføring.

Kommunen har etter opplæringslovens § 7-4 plikt til å etablere en tilsynsordning for elevene som venter på skoleområdet før og etter skoletid.  Dette vil gjelde for de som må vente til ordinær skoleskyss går.  Dersom kommunen vedtar å innføre en gratis skyssordning, kan dette utløse behov for økt bemanning.


Tilråding:
1.    Oppvekst- og kultursjefen vurderer det slik at skoleveien for elevene fra Nord-Herøy er særlig farlig for 1. – 4. årstrinn på grunn av manglende trafikksikkerhetstiltak på og ved Herøysundbrua.  Skyssen vil opphøre så snart manglene ved brua er rettet.

2.    Kostnader ved den utvidede skoleskyssen legges fram som egen sak for formannskapet.

3.    Kostnader til tilsyn før og etter skoletid forutsettes dekket innen eksisterende rammer.Sak 85/08:KULTURSKOLETILBUD I SØR-KRETSENE FRA 01.08.2008
Rådmannens innstilling:
1.   Rådmannen får fullmakt til å framforhandle avtale med eier av tidligere Husvær skole eller eierne av Brasøy bedehus om lokaliteter for kulturskolen.

2.  Utgiftene til lokaler innarbeides i budsjettet ved budsjettregulering pr.31.08.2008.

Saksutredning
Utredningen i denne saken er foretatt av kulturskolerektor Anne Kari Lia.

Bakgrunn
I sak 76/07 vedtok kommunestyret følgende:

”Kulturskoletilbudet for elevene fra sørøyene skal videreføres selv om skolen legges ned fra 01.08.08. Administrasjonen bes utarbeide egen sak på dette som legges fram for kommunestyret i forbindelse med budsjettreguleringen våren 2008”.

Saksopplysninger
Kulturskoletilbudet i Sør-øyene er en del av Kulturskolen i Herøy, og ble opprettet høsten 2006.  Tilbudet i dag er gitar og bandundevisning.  Ansvarlig er Inge Ryan.  Som en del av tilbudet ble det i 2006 innkjøpt instrumenter og utstyr som i dag er plassert i Husvær skole.

Kulturskolen har også kurstilbud i samarbeid med Brasøygalleriet. Dette er et tilbud til alle elevene i kulturskolen i Herøy.

Elevene fra sørøyene kan også få undervisning på andre instrumenter/aktiviteter ved i kulturskolens lokaler på Sør-Herøy.

Tilbudet for sørøyene har i dag tilhold i Husvær skole. For å kunne fortsette aktiviteten etter at skolen er lagt ned, trengs et oppvarmet rom til undervisning og til oppbevaring og bruk av kulturskolens instrumenter og utstyr.

Saksbehandler ser følgende alternativer:

Alternativ 1:
Aktiviteten fortsetter i Husvær skole, i første omgang inntil denne evt blir solgt, og evt også etter et salg hvis det er mulig.

Alternativ 2:
Bedehuset i Brasøy kan tilby rom til kulturskolen.

Økonomi
Kostnadene til lokaler avhenger av hvor aktivitetene vil foregå. Dette er ikke avklart per dags dato.


Tilråding
1.    Rådmannen får fullmakt til å framforhandle avtale med eier av tidligere Husvær skole eller eierne av Brasøy bedehus om lokaliteter for kulturskolen.

2.    Utgiftene til lokaler innarbeides i budsjettet ved budsjettregulering pr.31.08.2008.

Sak 86/08: HELGELAND LUFTHAVN - KJØP AV AKSJER
Rådmannens innstilling:
Herøy kommune kjøper 10 stk aksjer pålydende kr.100,- til en pris à kr.1.000,- pr. stk i
Helgeland Lufthavn SUS.

Kjøpesummen kr.10.000,- belastes konto 0.1000.5220.100.000
Beløpet dekkes inn ved overføring fra formannskapets disposisjonskonto 1.1990.4901.190.000.

Sak 87/08: Kulturprisen
Saken er unntatt offentlighet.

Sak 88/08: Kunstnerprisen
Saka er unntatt offentlighet.

Sak 89/08: Overgang til To-nivå-modell i Herøy kommune
Saka behandles først i administrasjonsutvalget samme dag.
ordfoerer_afj_02
Ordfører Arnt Frode Jensen

Annonser