Bevilget penger til mørke veilys

veilys_01
Kommunestyret bevilget onsdag 75.000 kroner til veilys i Herøy. Og allerede onsdag ettermiddag hadde Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen engasjert Elektro og Kjøleteknikk som vil starte omgående.
Det var under budsjettreguleringen at Arbeiderpartiets Ellinor Zahl på vegne av partiet la fram forslag om at det skal settes av 75.000 kroner til veilys.     Hun hadde registrert at over 200 av kommunens vel 1000 lyspunkter i dag står mørke. Dette ble tatt inn som punkt 4 i formannskapets forslag til vedtak. Forslaget ble enstemmig vedtatt.   Rask handling Plan- og Utviklingssjef Roy Nilssen kastet ikke bort tiden, og ettersom hans etat ikke har mannskap nok til selv å utføre arbeidet engasjerte han onsdag ettermiddag Elektro og Kjøleteknikk til å få lys i flest mulig av de over 200 mørke lyspunktene i kommunen.     - Vi ønsker å få ”mest mulig lys” for de 75.000 kronene. Elektro og Kjøleteknikk skal derfor i første omgang skifte pærer som er ødelagte og utføre småreparasjoner.     Deretter går Jan Harry Edvardsen i gang med mer omfattende arbeid – til de 75.000 kronene er brukt opp.     Jeg har forstått det slik at han kan gå i gang ganske kjapt, opplyser Roy Nilssen til Herøyfjerdingen.     Vedtaket i kommunestyret:
  1. Kommunestyret godkjenner framlagte tertialrapport pr. 30.09.09.
  2. Det gjennomføres følgende endringer i budsjettet: 
 
  1. Styrking av vikarbudsjettet for sykeavdelingen ved HOS med kr. 205000. Finansieres med innsparte lønnsmidler kulturskole og lønn lærere grunnskole.
  2. Styrking lønn servicekontoret kr. 100000. Finansieres med overføring fra barnehage felles.
  3. Oppretting av fordeling lærlingelønn SFO- barnehage.
  4. I prosessen med kommunal overtakelse av veilysene konstaterer kommunestyret at det er mange veilys som ikke fungerer tilfredsstillende. For å få fortgang på vedlikeholdet bevilger kommunestyret kr. 75.000 som dekkes over formannskapets disposisjonskonto. Hvis kkommunen ikke har kapasitet til å utføre ekstra vedlikehold selv, jfr. bevilgningen, kjøpes disse tjenestene av private firmaer.
 
veilys_01
Nå blir det lys i mørke veilys.

Annonser