Betal kontingenten

side_18_idrettslaget
Av Herøy ILs vel 400 medlemmer er det jevnlig rundt 100 som ikke betaler for sitt medlemskap. Kasserer Linda Paulsen oppfordrer foreldre om å bli flinkere til å betale for sine barns medlemskap.
Herøy Idrettslag er den desidert største organisasjonen i Herøy med rundt en fjerdepart av innbyggertallet på medlemslista.

Og idrettslaget har aktiviteter nærmest døgnet rundt og legger ned en uvurderlig jobb i lokalsamfunnet.

Men alt for mange av disse 400 medlemmene betaler ikke for sine medlemskap. Til tross for at det kun er snakk om 100 kroner.

Vil ikke straffe ungene - Det koster for mye å sende purringer, og når ikke medlemskapet blir betalt for blir ungene stående som medlemmer. Vi kan jo ikke kaste noen ut fra treningene.

Det blir for galt å straffe ungene for at ikke foreldrene betaler.

Derfor kan vi bare på det sterkeste oppfordre foreldrene til å betale medlemskontingenten når vi sender ut innbetalingsblanketten, sier kasserer i Herøy ILs hovedlag Linda Paulsen til Herøyfjerdingen.

Hun legger til at de som ikke betaler medlemskontingent strengt tatt ikke skal stå som medlemmer.

Og dermed heller ikke delta på treninger, kamper eller turneringer.

Men - det er ikke bare hovedlaget som savner innbetalinger. Kjersti Isaksen er kasserer i badmintongruppa og hun kan bekrefte at det også her er mange som slurver med å betale treningsavgifta.

Treningsavgift Kanskje kan de to innbetalingene forvirre noen, tror Linda Paulsen.

- Det kan hende at noen tror at dersom de betaler treningsavgiften til de enkelte undergruppene i idrettslaget, så har man også betalt medlemskontingenten.

- Men slik er det ikke. Medlemsskapet betales til hovedlaget og prisen er nå 100 kroner, sier Linda Paulsen.

Så lenge ungene møter på treningene, må man også regne med at medlemskapet i idrettslaget skal fortsette.

- Jeg oppfordrer folk til å ta kontakt med meg dersom man ikke lenger ønsker å være medlem i Herøy IL.

Og dersom ungene fortsatt skal være medlemmer, må man betale medlemskontingenten, avslutter Linda Paulsen.
side_18_idrettslaget
- Vær flinke til å betale medlemskontingenten, oppfordrer kasserer i Herøy IL Linda Paulsen.

Annonser