Best i Nord-Norge

side_2_brasoey_handelssamvirke
Brasøy Handelssamvirke er blitt kåret Nord-Norges beste Post i Butikk av Posten AS. Utmerkelsen henger høyt og daglig leder Anne Grethe Edvardsen er både stolt og glad over kåringen.
Butikken i Brasøy ble kåret til beste ”Post i Butikk” i Nordland, Troms og Finmark for 2007 i kategori 3, som er en inndeling etter størrelse på butikken.

Og Anne Grethe Edvardsen deler selvsagt æren med sine to ansatte i Brasøy Handelssamvirke Liv Storholm og Sten Mathisen.

- Vi er veldig glade for dette, sier hun til Herøyfjerdingen.

Kreativitet og innsatsvilje Anne Grethe Edvardsen mottok prisen i slutten av oktober i høst av distriktssjef for Post i Butikk Arnfrid Knutsen.

I begrunnelsen for at det ble nettopp Brasøy Handelssamvirke heter det at de ansatte her har gjennomført kurs og opplæring til fastsatte tidsplaner, butikken er strømlinjeformet etter Post i
Butikks ønsker, butikken har det rent og ryddig både ute og inne og ikke minst blir de ansattes kreativitet og innsatsvilje framhevet.

Butikkens profil og interne rutiner blir også trukket fram som en god grunn for utmerkelsen.

Prisen bestod av både en flaske sjampanje av fint slag, blomster og ikke minst 2000 kroner. Alt til de tre ansatte som de kunne bruke på seg selv.

Det ligger for øvrig en rekke kriterier til grunn for Postens vurderinger.

(Foto: Bjørn Økern)
side_2_brasoey_handelssamvirke
Fra venstre Anne Grethe Edvardsen, Sten Mathisen og Liv Storholm.

Annonser