Besøksrutiner på Herøy omsorgssenter

Herøy omsorgssenter

Informasjon til nærmeste pårørende av beboerne på Herøy omsorgssenter.

Herøy omsorgssenter åpner opp for besøk  av pårørende  på beboerens rom, men fremdeles med en del restriksjoner.

Avtal med personalet på de ulike avdelingene: sykehjemmet, Soltun og omsorgsboligene før besøk.

Besøkstider:
Hverdager:12.30-14.30 og 17.00-18.30.  Helg: 11.00-13.00 og 16.00-18.00. 

Det vil bli ført besøkslogg.

Du må følge de nasjonale rådene for å hindre smittespredning:

  • Hvis man har symptomer på luftveisinfeksjon eller vært i områder med smitte eller har vært i kontakt med bekreftet smittet kan man ikke komme på besøk
  • Utfør håndhygiene når man går inn og ut av institusjonen.
  • Hold minst 1 meters avstand til beboere og ansatte i institusjonen.
  • Gå direkte til og fra beboerrommet og ikke opphold deg i fellesarealer.

Det vil ikke bli kaffeservering under besøket.

Kun 2 pårørende på besøk om gangen, og lengden på besøket anbefales ikke lengre enn 1 time.  Ved besøk av flere enn 2 stk skal besøksrom benyttes (kantine eller Storstuen)                                           

Besøkende vasker berøringsflater før de forlater rommet. (dørhåndtak, bordflater, armlener). Benytt tørkepapir når du sprayer med vann og såpe på berøringspunkter. (Sprayflaske med såpevann er på beboerens rom)

Vennligst ta kontakt med undertegnede om noe er uklart.

De nye rutinene gjelder fra 23.09.2020.

Husk å avtale tid i henhold til de oppgitte besøkstider. Nærmeste pårørende må informere evt andre som skal besøke beboeren.


Wenche Sæthre Jørgensen
enhetsleder hjemmetjenesten
mobil: 90629198

 

Telefonnummer til avdelingene:

Sykehjemmet            75068037

Soltun                        75068035

Omsorgsboligene      75068045

Annonser