Besøksbegrensninger på Herøy omsorgssenter

Herøy omsorgssenter

På grunn av regjeringens anbefalinger for smittevern innføres det nye besøksbegrensinger fra og med 25.mars. Dette innebærer at det inntil videre kun kan være maksimalt 2 besøkende hos beboer per gang på sykehjem og omsorgsbolig. Det vil ikke være mulig å samle flere i storstuen elle kantinen.

Generelle regler for alle besøk

Det er mulig å komme på besøk hverdager, kvelder og helger.

Du må varsle om besøket ditt på sykehjemmet og omsorgsboligene på forhånd.

Sykehjemmet 75068120
Soltun 75068035
Omsorgsboligene 75068049

 

 • Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk
 • Maks 2 besøkende pr. gang
 • Alle må holde minst to meter avstand, og følge smittevernrådene. 
 • Du må vaske hendene når du kommer.
 • Besøket skal skje på beboerrommene.
 • Du skal gå direkte til og fra besøket ditt, og ikke oppholde deg i fellesarealer.
 • Du bør holde minst to meters avstand til den du besøker, ansatte og andre pasienter/beboere.
 • Du skal bruke munnbind under all ferdsel i institusjonen til og fra pasientrom.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem. 
 • Avdelingene serverer ikke mat eller kaffe til besøkende.
 • Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser. 
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett.
 • Du skal vaske hendene når du forlater rommet.
 • Hvis du får påvist på covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.

Du kan ikke komme på besøk hvis du:

 • er syk.
 • har vært utenfor Norge de siste ti dagene.
 • er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.

Hvis situasjonen endrer seg

Det kan bli endringer i besøksreglene dersom det blir et smitteutbrudd på Herøy omsorgssenter eller om Herøy kommune må innføre et høyere tiltaksnivå som følge av smittepresset i samfunnet. 

Annonser