Berglund ønsker å fratre sin stilling som rådmann

Rådmann Geir Berglund går av

Geir Berglund har informert politikere og ansatte om at han ønsker å fratre sin stilling som rådmann i Herøy.

- Jeg har etter lengre tids overveielse kommet til at jeg ønsker å fratre som rådmann i Herøy kommune. Årsaken til dette er i hovedsak slitasje på grunn av en ekstrem arbeidsbelastning og at det er en grunnleggende uenighet mellom meg og politisk ledelse i synet på skillet mellom politikk og administrasjon, og sentrale veivalg framover, skriver Berglund i en e-post til ansatte og kommunestyret i Herøy.

- Det er ingen dramatikk i mitt ønske om å gå av, men er en beslutning som har modnet over tid. Jeg vet at beslutningen min vil påvirke andre ansatte i organisasjonen, og beklager hvis dette skaper usikkerhet og uro. 

– Jeg skal forsøke å bidra til at et lederskifte kan foregå så smertefritt som mulig, og ber politiske ledelse om å iverksette tiltak for å finne en etterfølger så snart som mulig, avslutter Geir Berglund.

Annonser