Berglund har siden 14. april vært fungerende rådmann i Herøy, etter at tidligere rådmann Morten Sandbakken sluttet i stillingen. Han har bred kommunal erfaring og har jobbet i kommunens lederteam helt siden kommunen ble omorganisert til tonivå i 2009.

Lang erfaring
Geir er opprinnelig lærerutdannet, men har siden tatt diverse tilleggsutdanninger. Han jobbet som lærer i Lurøy før han og familien flyttet til Herøy for 20 år siden. Han arbeidet først tre år som lærer på Øksningan skole før han begynte i jobben som pedagogisk konsulent på skolekontoret. Siden 2009 har han vært kommunalleder 2 og vært i kommunens lederteam. Kommunen får derfor en rådmann som kjenner kommunen godt og gjennom mange år har vist at han er faglig dyktig og har stor arbeidskapasitet.

Berglund forteller at han i sin tid ble utfordret av tidligere rådmann Roy Skogsholm til å begynne å se på muligheten til å bli rådmann. Han valgte derfor denne gangen å søke på stillingen etter å ha gått flere runder med seg selv og familien. Kommunen fikk opprinnelig 13 søkere, hvorav sju ble innkalt til intervju en gang, og fire ble innkalt to ganger. Berglund var naturligvis med på alle rundene.

Stillingen ble først tilbudt Øystein Reksen Johansen, men han valgte å si nei. Berglund hadde da trukket sin søknad, men etter oppfordring fra ordfører Arnt Frode Jensen ombestemte han seg og valgte å fortsatt stå som kandidat til jobben.

Saken ble først behandlet i administrasjonsutvalget og da forsikret ordfører Arnt Frode Jensen om at det ikke forelå noen juridiske betenkeligheter med at Berglund kunne tilsettes selv om han tidligere hadde trukket søknaden. Dette ble også bekreftet av hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Anita Rønneberg, som for anledningen deltok på møtet som representant for SV. Allikevel mente Anne Haraldsen som representerte Fagforbundet i administrasjonsutvalget at stillingen måtte lyses ut på nytt og stemte derfor i mot ved voteringen.

Saken skal endelig avgjøres i kommunestyret 19. juni.

Spennende og krevende jobb
Det er spesielt å jobbe som rådmann i en kommune. Vi holder jo på med veldig mange ulike arbeidsoppgaver som omfatter alt fra vogge til grav. Det er derfor mange forskjellige oppgaver som skal løses.

- Jeg har jobbet mye med å sette meg inn i kommunens utfordringer og vært med på mange ulike utviklingsprosjekt og har derfor en del tanker om hvordan jeg ønsker den skal utvikle seg videre, sier Berglund.

I likhet med de fleste andre kommuner peker Berglund på at kommunen har økonomiske utfordringer de neste årene, men han nevner også rekruttering og flere innbyggere som satsingsområder.

- Vi merker allerede nå at det er vanskeligere å rekruttere folk i nye stillinger og vi er nødt til å arbeide målrettet for å lykkes med dette de neste årene, sier Berglund

- Når det gjelder kommuneøkonomi har vi som kjent utfordringer framover, men det er også lyspunkter. I år vil vi få 4,5 millioner fra havbruksfondet og det er jo positivt. Vi er også spent på hvordan den nye arealavgifta for oppdrett av laks som forhåpentligvis blir innført vil slå ut for oss, sier den påtroppende rådmannen.

Geir Berglund er også kjent i herøysamfunnet som en dyktig sanger og låtskriver og har ved flere anledninger hatt konserter til glede for innbyggerne.