Ber om svar på ferjesammenbrudd

stokbakken
I et brev til Helgelandske og samferdselsråd May Valle stiller fabrikksjef Kjell Stokbakken hos Marine Harvest spørsmål ved om Helgelandske forstår omfanget av oppdrettsgigantens virksomhet i Herøy. Dette skjer etter siste helgs kollaps i ferjesambandet Herøy-Søvik.
Det er siste helgs sammenbrudd i ferjesambandet Herøy - Brasøy - Austbø - Søvik som har fått fabrikksjef Kjell Stokbakken til å reagere. I likhet med ordfører Arnt Frode Jensen.   I et brev til Helgelandske og samferdselsråd i Nordland May Valla stiller han spørsmål ved om trafikkselskapet forstår omfanget av Marine Harvest sin virksomhet i Herøy.   Fortvilelse "Som leder av Marine Harvest Herøy, en bedrift som er helt avhengig av god og stabil kommunikasjon inn til fastlandet, er det med fortvilelse jeg nok en gang ser at fergesambandet Søvik - Herøy rammes av innstillinger og kanselering," skriver Stokbakken og fortsetter:  
"Jeg kan ikke se hvorfor man velger å ta ut den fergen som betjener sambandet fast (Alsten) og sette igjen suppleringsfergen (Vefsn) til å ta unna trafikken på sambandet. I praksis betyr dette at man selvfølgelig mister alle avganger suppleringsfergen skulle ha, samtidig som at øvrige avganger blir sterkt forsinket.
 
Forstår man omfanget av den virksomheten som foregår her ute? spør fabrikksjef Stokbakken videre og fortsetter:  
Vi produserer 50 000 tonn laks pr år som skal ut i verden så raskt som mulig. Det går 14 - 15 vogntog hver vei til og fra fabrikken hver dag og i tillegg har vi stor trafikk av anleggsarbeidere, besøkende og andre forsyninger daglig.
  Forutsigbarhet og stabilitet
Forutsigbarhet og stabilitet er slik den har fremstått i det siste langt unna en akseptabel standard.
 
Vi sender nå vogntog over Dønna til Bjørn. Vanligvis går ca 60% av vår tungtransport over Herøysambandet og sjåfører hevder at flere ville brukt det sambandet hadde materiellet (kapasitet, stabilitet og frekvens) vært å stole på.
 
Utover 2. og 3. kvartal 2010 vil det slaktes mer laks enn noengang tidligere på Herøy. I juli og august er planlagt volum på over 6 000 tonn pr mnd eller ca 300 tonn pr dag.   Dette betyr 17 - 18 vogntog hver dag bare ut fra fabrikken (de samme skal naturligvis inn til fabrikken også). Vi vil også måtte hente inn embalasje via et vogntog pr dag som kommer i tillegg.
  Risiko-vei 
Veien over Dønna er å betrakte som risko for oss ift trygg frakt av våre produkter. Senest fredag kveld hadde vi en ulykke på E6 med en bil på vei fra oss med laks. Jeg er bekymret for slike ulykker også her ute.
 
Ber om tilbakemelding på følgende:
  Hvilke tiltak settes inn for å sikre nødvendig stabilitet på dette sambandet?
 
Når kan det forventes at tiltak har virkning", avslutter fabrikksjef Kjell Stokbakken.
   
     
stokbakken
Fabrikksjef Kjell Stokbakken ber om svar fra Helgelandske og samfedselsråd May Valle. (Arkivfoto).

Annonser